Sök

Psychosocial predictors of dropout in youth football

Syftet med projektet är att undersöka om psykosociala faktorer påverkar att ungdomar fortsätter eller hoppar av sin idrott.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt