Sök

Psykisk hälsa hos unga vuxna canceröverlevare

Ett projekt som följer unga vuxna canceröverlevare för att studera deras hälsa under övergången till vuxenlivet.

Syftet med projektet

Syftet med studien är att följa en kohort av unga vuxna canceröverlevare för att studera deras hälsa under övergången till vuxenlivet. Av specifikt intresse är att identifiera de faktorer som har en negativ inverkan på deras hälsoutfall och de faktorer som förefaller främja goda hälsoutfall inom gruppen och i jämförelse mot parallellt insamlade data från en kontrollgrupp.

Projektperiod:

  • 2011–2021

Anslagsgivare:

  • Vetenskapsrådet

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt