Sök

Resilience and mental health among students at sports high school during Covid-19 pandemic

Många personer blev påverkade när Covid-19 spred sig över världen under våren 2020. Något som verkligen påverkades av pandemin var skolorna och för studenter på idrottsprogram i Sverige betydde det ökat ansvar för teoretisk kunskap och planering av fysisk träning. När förutsättningarna för undervisning och träning ändrades ledde det till problem och svåra utmaningar för några elever, medan andra kände möjligheter för utveckling av eget ansvar och ökad självinsikt.

Forskning om Covid-19, social distansering och hur det påverkar unga personers hälsa relaterat till nedstängningen av skolor och undervisning på distans är ett vanligt diskuterat ämne i dag. Detta gäller inte minst frågor som rör psykisk ohälsa. Få studier har fokuserat på psykosociala hälsofaktorer relaterade till elevers motståndskraft mot stress och upplevelser från vårens nedstängning av idrottsgymnasier (NIU, nationell idrottsutbildning). Vetenskapliga studier av detta fenomen ger möjligheter till rådgivning för NIU-skolor och andra idrottsgymnasier angående rekommendationer som syftar till vidare forskning.

Om projektet

Huvudsyftet med projektet är att undersöka psykosociala faktorer som karaktäriserar NIU-studenter som har hanterat sin vardag på ett utvecklande sätt och upplevt ökad självinsikt relaterat till pandemin. Men också, viktiga lärdomar som idrottselever har erfarit sex månader och ett år efter utbrottet av pandemin som syftar till att utveckla ökad förberedelse för framtida oväntade motgångar. Baserat på grundad teori, har en intervjuguide utvecklats för fokusgrupper. Tio grupper kommer bli intervjuade och de kommer bestå av 5–7 manliga och kvinnliga team- och individuella idrottsstudenter som har positiv erfarenhet av pandemin. Vi kommer analysera de transkriberade intervjuerna för att studera deras livssituation och förstå dessa i relation till tid, plats och kontext. Det är planerat att datan ska samlas in under hösten 2020 och uppföljande intervjuer ska göras under våren 2021. Analys och återkoppling till skolorna förväntas vi göra under hösten 2021 och vi hoppas kunna publicera resultatet 2022. Den här studien bidrar till ytterligare forskning som fokuserar på psykiska och fysiska hälsoproblem relaterat till Covid-19, men den ökar också kunskapen om idrottselevers motståndskraft avseende stressfaktorer och positiva upplevelser under pandemin. Detta kan användas för att utveckla strategier för framtiden och oväntade globala och negativa händelser på individuell-, grupp- och samhällsnivå.

Projektperiod:

  • 2021-01-01 till 2022-12-31

Anslagsgivare:

  • Centrum för idrottsforskning (CIF)

Partner/samverkan:

  • Sannarpsgymnasiet, Halmstad
  • Aspero Idrottsgymnasium, Halmstad

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt