Sök

Ungas delaktighet i hälso- och sjukvård

Det övergripande syftet med projektet är att studera, utveckla och utvärdera implementeringen av stöd för barns delaktighet i vårdprocesser.

Flera delprojekt och doktorandprojekt ingår med fokus på barns delaktighet inom olika verksamheter i pediatrisk hälso- och sjukvård, habilitering, skola och omsorg:

 • Att stärka barns delaktighet i sin vård genom utveckling och validering av digitala interaktiva bedömning- och kommunikationsverktyg
 • Att stärka barns delaktighet i sin vård genom implementering av bedömnings- och kommunikationsverktyg
 • Att mäta barns självskattade upplevelse av sin delaktighet i vård, skola och omsorg
 • Att undersöka normstrukturer som påverkar synen på barns delaktig och intervenera för att främja barns delaktighet genom förskjutning av normer

Om projektet

Projektperiod:

 • 2013–2024

Finansiärer:

 • Barncancerfonden
 • Norrbacka-Eugeniastiftelsen
 • Region Halland
 • Reumatikerfonden
 • Region Skåne
 • Södra sjukvårdsregionen FoU
 • Vetenskapsrådet
 • Stig Thunes fond
 • Svensk Sjuksköterskeförening

Samverkansparter:

 • Region Halland Hallands sjukhus
 • Barnkliniken Hallands sjukhus Halmstad
 • Region Skåne
 • Kuratorenheten vid Karolinska Institutet Stockholm
 • Galaco AB

Projektledare:

Projektdeltagare:

 • Britta Teleman
 • Caroline Karlsson
 • Elin Vinblad
 • Susann Arvidsson
 • Ing-Marie Carlsson
 • Ingrid Larsson
 • Britt-Mari Gilljam
 • Carina Sjöberg

Publikationer

 1. Child participation in health care (ChiPaC)—Development and psychometric evaluation of a self‐report instrument for children's participation in health care. Gilljam B-M., Arvidsson S., Nygren J.M., Svedberg P. Journal of Clinical Nursing. DOI: 10.1111/jocn.15063
 2. Parents’ experiences of an e-health intervention implemented in pediatric healthcare: a qualitative study. Larsson I., Svedberg P., Arvidsson S., Nygren J.M., and Carlsson IM. BMC Health Services Research. 2019.https://doi.org/10.1186/s12913-019-4643-7Länk till annan webbplats.
 3. Barriers and enablers for successful implementation of the eHealth solution Sisom for child participation in paediatric care - a multi-centre study. Svedberg P., Arvidsson S., Larsson I., Carlsson I-M. Nygren J.M. Journal of Medical Internet Research. 2019.
 4. Development of a Digital Decision Support Tool to Aid Participation of Children With Disabilities in Pediatric Rehabilitation Services: Explorative Qualitative Study. Vinblad E., Larsson I., Lönn M., Olsson E., Nygren J.M., Svedberg P. JMIR Formative Research. DOI: 10.2196/preprints.14493
 5. Children and young people's participation in developing interventions in health and well-being: A scoping review. Larsson I, Staland-Nyman C, Svedberg P, Nygren J, Carlsson IM. BMC Health Serv Res. 2018 28;18(1):507
 6. Patient participation, a prerequisite for care: A grounded theory study of healthcare professionals’ perceptions of what participation means in a paediatric care context. Svedberg P., Nygren JM., Carlsson I-M. Nursing Open 2018 5(1):45-52.
 7. Involving Children With Cancer in Health Promotive Research: A Case Study Describing Why, What, and How.Nygren, JM., Lindberg, S., Wärnestål, P., and Svedberg, P. JMIR Res Protoc 2017;6(2):e19.
 8. Evaluating Digital Peer Support for Children Cured from Cancer. Lindberg S, Svedberg P, Bergquist M, Nygren JM. Int J Human-Computer Interaction. 2017 33(8):664-676
 9. Participation in paediatric perioperative care: ‘what it means for Parents. Sjöberg, C., Svedberg, P., Nygren JM., and Carlsson I.M. J Clin Nurs doi: 10.1111/jocn.13747
 10. Redesign and validation of Sisom, an interactive assessment and communication tool for children with cancer. Arvidsson S, Gilljam BM, Nygren JM, Ruland CM, Nordby-Bøe T, Svedberg T. JMIR Mhealth Uhealth 2016;4(2):e76.
 11. Promoting participation in healthcare situations for children with JIA; a grounded theory study. Gilljam BM, Arvidsson S, Nygren JM, Svedberg P. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2016, 11: 30518.
 12. The perspective of children on factors influencing their participation in perioperative care. Sjöberg C, Amhliden H, Nygren JM, Arvidsson S, Svedberg P. J Clin Nurs. 2015. 24(19-20):2945-53.
 13.  

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt