Sök Stäng

BTheChange: Innovativ högre utbildning för miljömässig hållbarhet

Klimatförändringarna är det största globala hälsohotet som världen står inför under 2000-talet, och enligt FN är utbildning nyckeln till att ta itu med detta problem. Projektet strävar efter att utforma ett engagerande digitalt utbildningsprogram som tar hänsyn till individuella skillnader och syftar till att främja medvetenhet, reflekterande tänkande och miljövänligt beteende.

Särskilt högre utbildning har en grundläggande roll att spela i denna strävan att ta itu med klimatförändringarna. Samtidigt finns det ett behov av att förbättra kvaliteten på högre utbildning genom innovativ pedagogik, för att kunna ta itu med frågan om klimatförändringar, där det finns begränsade effektiva utbildningsprogram.

Mångfaldig utmaning

Utmaningen är mångfaldig: praxis bör gå bortom leveransen av information och framkalla förståelse och beteendeförändringar i viktiga frågor. Detta är särskilt relevant i arbetet med att främja miljöansvar hos elever. Lärare måste överväga och utforma sina läroplaner baserat på elevernas individuella skillnader (till exempel demografi, värderingar, övertygelser) för att utforma effektiva utbildningskurser.

Digital transformation av lärande har möjliggjort användningen av videoutbildning för att utforma tilltalande, tillgängliga och inkluderande kurser, även om inget arbete har behandlat matchningen av videopedagogiska funktioner till användarnas egenskaper och behov.

Forskningsresultat visar att människor med de högsta graderna av vetenskaplig litteracitet inte var de mest oroade över klimatförändringarna. Dessutom kan klimatförändringsutbildning som främst fokuserar på djupet och slutgiltigheten av vetenskapliga bevis inte vara effektiv.

Att utveckla ett framgångsrikt utbildningsprogram för klimatförändringar är därför en utmanande strävan, men ändå en viktig sådan som måste åtgärdas med tanke på hur brådskande problemet är. Vi strävar efter att utforma ett engagerande digitalt utbildningsprogram som tar hänsyn till individuella skillnader och syftar till att främja medvetenhet, reflekterande tänkande och miljövänligt beteende.

Mål: att skapa en engagerande utbildning

Vårt BTheChange-projekt kommer att involvera utvecklingen av en utbildningsplattform som drivs av automatiserad analys för val av audiovisuellt utbildningsinnehåll enligt användaregenskaper som stöds av effektiva lärandeaktiviteter för att framkalla ökade kunskaper och förändringar i attityder, övertygelser och beteenden.

BTheChange är i linje med prioriteringarna för Erasmus+-utlysningen och för ledande institutioner som WHO och FN, och lyfter fram behovet av att utveckla utbildningsprogram som bidrar till lösningen på problemet med klimatförändringar.

Enligt UNESCO är ”utbildning avgörande för att främja klimatåtgärder. Det hjälper människor att förstå och ta itu med effekterna av klimatkrisen, vilket ger dem de kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att agera som förändringsagenter”.

Projektet engagerar tekniska, pedagogiska och psykologiska innovativa utbildningsmetoder för att utveckla ett digitalt individuellt utbildningsprogram som resulterar i en flexibel, engagerande och effektfull utbildning om en av de mest relevanta globala utmaningarna.

Om projektet

Projektperiod

  • 2022-11-01–2024-10-31

Projektledare

Andra deltagande forskare

  • Zeinab Shahbazi, postdoktor

Samverkanspartner

  • Citizens in Power, Cyprus
  • University of Western Macedonia, Greece
  • Universite de Montpellier, France
  • UCLAN, Cyprus

Finansiärer

  • EU Erasmus+

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt