Sök Stäng

Teknikområde Medvetna intelligenta system

Forskningen sker i nära samarbete med våra industriella partner och handlar till stor del om utveckling inom artificiell intelligens (AI). Fokus är att skapa medvetna intelligenta system som, så autonomt som möjligt, kan utvecklas baserat på data från omgivningen.

När stora mängderna data samlas in och analyseras av intelligenta system kan nya lösningar på flera av dagens samhällsproblem tas fram.

Bild på en kvinna med en projektion av grönt ljus i ansiktet. Foto.

Målet med forskningen är att, i samverkan med vårt omgivande samhälle, skapa medvetna och intelligenta system som har förmågan att utveckla sig själv.

Forskningens användningsområden

När stora mängderna data samlas in och analyseras av dessa intelligenta system kan nya lösningar på flera av dagens samhällsproblem tas fram. Till exempel har den senaste utvecklingen av bärbara sensorer lett till en rad olika hälsoinnovationer – både för hälso-och sjukvården och för individer. En ökad mängd data och förmågan att analysera den ger oss även en mer effektiv energiproduktion samt säkrare och mer hållbara transportsystem. Alla dessa områden kräver nya lösningar som bygger på tillgänglig data och ett automatiskt kunskapsskapande.

Forskningsfrågorna vi utforskar inkluderar att välja vilken data som ska samlas och hur man hittar generella och robusta representationer; hur man detekterar en (semi-) autonom avvikelse, hanterar "concept drift" och säsongsvariationer; hur man associerar händelser från olika datakällor; om det är möjligt att förklara varför vissa saker har hänt.

Kännetecknande för forskning inom medvetna system är att det är en systemvetenskap, det vill säga det finns många sammankopplade delar och resultaten behöver adressera och knyta ihop flera aspekter. För att göra detta möjligt bygger vi demonstratorer med uppsättningar av verktyg för alla nivåer.

Om artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) kan delas upp generell AI och snäv AI. Generell AI är ännu inte utvecklad, men snäv AI används inom en rad olika områden idag. Till exempel i självkörande fordon och vid utsökning av bilder på internet. Maskininlärning är en del av AI där algoritmer och datorprogram lär sig genom att repetera exempel. Maskininlärning är ett sätt att nå fram till snäv AI eller i slutändan till generell AI. Deep learning är ett område inom maskininlärning där algoritmer på egen hand hittar särdrag och egenskaper för att fatta beslut.

Samverkan

Teknikområde Medvetna intelligenta system är nära knutet till det industriella forskningscentrumet Health Data Centre, innovationscentrumet Leap for Life, utvecklingslabbet Halmstad Intelligent Home, Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system och CAISR Health.

Health Data Centre (HDC)

Leap for Life

Halmstad Intelligent Home (HINT)

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

CAISR Health

Utbildning

Teknikområde Medvetna intelligenta system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom artificiell intelligens, bildanalys, inlärningssystem, mekatroniksystem, signaler och system samt kontrollteori. Utbildning av doktorander sker inom forskarutbildningen i informationsteknologi.

Forskarutbildning i informationsteknologi

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt