Sök Stäng

Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR)

Centrum för forskning på tillämpade intelligenta system, CAISR, är en långsiktig forskningssatsning på tillämpad artificiell intelligens och maskinlärande vid Högskolan i Halmstad. Forskningen sker i samarbete med svensk industri och finansieras av KK-stiftelsen och Vinnova. Forskningsfokus vid CAISR är medvetna intelligenta system.

Forskningsfokus vid CAISR är ”medvetna” intelligenta system, det vill säga datorbaserade system som kan vara medvetna om människor, om situation och till viss del om sig själva. Sådana system kan kombinera olika informationskällor för att få en helhetsbild samt övervaka sig själva. Ämnesexpertisen inom CAISR är på signalanalys, maskinlärning och mekatronik. Forskningen har även ett fokus på samverkande system, i linje med den övergripande forskningsinriktningen vid Akademin för informationsteknologi (ITE).

CAISR är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med forskare från olika discipliner. Våra forskningsriktningar styrs av samhällets behov och sker i samverkan med våra industriella partner.

Samverkan och organisation

CAISR är nära knutet till forskningsprofilen CAISR Health, det industriella forskningscentrumet Health Data Centre, innovationscentrumet Leap for Life, utvecklingslabbet Halmstad Intelligent Home och teknikområde Medvetna intelligenta system:

CAISR:s samverkanspartner

 • Affecto Sweden
 • AI Sweden
 • Air Liquide
 • Alfa Laval
 • Berkley University
 • Chicago University
 • CGI
 • Cubist
 • EasyServ Sweden
 • Essity
 • European DLB Consortium
 • FacePhi Biometria Ltd.
 • Getinge
 • Hallandia V
 • Hallands kommuner (Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Kungsbacka och Varberg)
 • Harvard Medical School
 • HEM (Halmstad Energi och Miljö)
 • High Five
 • HMS Industrial Networks
 • HotSwap Norden
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings universitetssjukhus
 • Lunds universitet
 • NEAT Electronics
 • Novartis
 • Novo Nordisk
 • Region Halland
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Örebro län
 • RISE (Research Institutes of Sweden)
 • Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 • SKR (Sveriges kommuner och regioner)
 • Stena Recycling
 • Sydpumpen
 • Tappa Service
 • Takeda
 • Toyota Material Handling
 • Viscando
 • Volvo Technology / Volvo Group Trucks Technology
 • Volvo Bus Corporation
 • Volvo Group Connected Solutions
 • Volvo Trucks Corporation
 • Västra Götalandsregionen
 • Öresundskraft

Med stöd från KK-stiftelsen Länk till annan webbplats.

CAISR:s styrgrupp

CAISR:s industriella rådgivande kommitté

CAISR:s industriella samverkanspartner har beslutat att inrätta en rådgivande kommitté som består av företrädare för varje industripartner. Denna grupp följer projektutvecklingen med avseende på samproduktion och samarbete mellan parterna och träffas två gånger per år. Kommittén uttrycker sig i frågor om potentiella nya partners i projektet, förändringar i finansiering samt projektutveckling ur affärssynpunkt.

CAISR:s referensgrupp

Referensgruppen består huvudsakligen av representanter från nationella och internationella forskningsinstitut. Referensgruppen ger råd och kommenterar projektutvecklingen ur akademiskt perspektiv, inte minst ur Högskolan i Halmstads perspektiv. De ger också sina syn på forsknings-, innovations- och utbildningsperspektiv. Referensgruppen ger även förslag på konkreta åtgärder för att förbättra projektet.

Forskningsprojekt och applikationsområden

Uppdraget för CAISR är att främja utvecklingen av industri och samhälle. Det är ett centrum för industriellt motiverad forskning kring framtida teknologier för och applikationsmöjligheter med medvetna intelligenta system. CAISR fungerar som en partner för industrins egen forskning och utveckling, som en rekryteringsbas för de som söker personal med spetskunskaper inom intelligent systemteknologi och som kompetensresurs för industri och samhälle. Läs mer om CAISR:s forskningsfokus och applikationsområden:

Applikationsområden vid CAISR: informationsdriven vård samt intelligenta fordon & prediktivt underhåll

Läs mer om CAISR:s forskare och forskningsprojekt under "forskarporträtt och artiklar" nedan. Mer information om forskningsprojekten finns på sidan för ITE:s forskningsprojekt:

Forskningsprojekt vid ITE

Forskarporträtt, nyheter och artiklar

Vetenskapliga artiklar publicerade av forskare verksamma vid CAISR samlas under:

Publications CAISR


Populärvetenskapliga artiklar om forskare vid CAISR:

Långvarigt engagemang för samverkan gav pris (om Magnus Clarin)

Professorsporträttet: Stefan Byttner vill att fler ska lära sig om AI Länk till annan webbplats. (om Stefan Byttner)

Professorsporträtt: Cristofer Englund vill bidra till ett hållbart samhälle Länk till annan webbplats. (om Cristofer Englund)

Forskarporträttet: Vill skapa mervärde och bättre hälso- och sjukvård med hjälp av data Länk till annan webbplats. (om Carl Savage)

”Universitet och högskolor måste förbereda sig på nya undervisningsformer” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Pontus Wärnestål)

Bättre vård till lägre kostnad genom att använda data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Awais Ashfaq)

Övervakning av fjärrvärmestationer viktigt för framtidens smarta stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Shiraz Farouq)

När människa och maskin samarbetar upptäcks fel lättare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Ece Calikus)

Aktivitetsigenkänning i smarta hem lyfter livskvaliteten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Rebeen Ali Hamad)

Framtidens AI måste kunna lösa problem utan märkt data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Hadi Fanaee)

Professorsporträtt: ”Livet vore trist utan komplicerade problem” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Slawomir Nowaczyk)

Så kan maskininlärning förbättras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Mohamed-Rafik Bouguelia)

AI betydelsefullt för framtidens individanpassade vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Alexander Galozy)

Maskininlärning och mänsklig kunskap i kombination kan förbättra fjärrvärme Länk till annan webbplats.
(om Ece Calikus)

Med AI kan vi förutspå och förhindra sjukdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Kobra Etminani)

Högre säkerhet med ansiktsigenkänning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Fernando Alonso-Fernandez)

Robotar som förstår, imiterar och lär sig av människor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(om Eren Erdal Aksoy)

Forskningen fyller en viktig funktion Länk till annan webbplats.
(om Slawomir Nowaczyk)

Att bidra med något större som drivkraft Länk till annan webbplats. 
(om Thorsteinn Rögnvaldsson)

Från hålkort till artificiell intelligens – från öst till väst Länk till annan webbplats. 
(om Antanas Verikas)

Ingenjör med en passion för hälsa Länk till annan webbplats.
(om Anita Pinheiro Sant´Anna)

Anitas företag vill vara länken mellan forskare och fakta Länk till annan webbplats.
(om Anita Pinheiro Sant´Anna)

Forskaren som vill lära maskiner att se Länk till annan webbplats. 
(om Josef Bigun)


Populärvetenskapliga artiklar om forskningprojekt vid CAISR:

Självkörande fordon utvecklas för tufft nordiskt klimat Länk till annan webbplats.

Ny forskning kan förebygga återinläggning på sjukhus efter hjärtsvikt Länk till annan webbplats.

Hur påverkar selfiefilter AI-baserad ansiktsidentifiering? Länk till annan webbplats.

Maskininlärning för säkrare och smartare lastbilstransporte Länk till annan webbplats.r

AI och sociala medier i kampen mot vårdrelaterade infektioner Länk till annan webbplats.

Forskning gör AI kompatibel med smart teknik Länk till annan webbplats.

Säkrare vård med smarta system Länk till annan webbplats.

Mobilapplikation kan förbättra trafiksäkerheten Länk till annan webbplats.

Artificiell intelligens kan stärka och ge nya möjligheter för lokala företag

Horizon Europe beviljar projekt om AI för en säkrare trafikmiljö

Kan AI rädda ditt brustna hjärta? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funkar ansiktsigenkänning om du bär ansiktsmask? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artificiell intelligens och precisionshälsa vid Högskolan i Halmstad

När företag och forskare samarbetar kan maskinfel förutsägas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolan knep en andra plats i internationell AI-tävling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuella digitala hjälpmedel ska motverka högt blodtryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtta nya projekt inom Högskolans Forskning för innovation Länk till annan webbplats.

Framgångsrik forskningssatsning inom AI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elektromobilitet i fokus i nytt forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad och Volvo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationellt och tvärdisciplinärt samarbete för att hjälpa personer med demens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att använda AI för individualiserad vård av hjärtpatienter i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinst i forskartävling för kvalitetssäkring av patientdata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artificiell intelligens förbättrar sjukvården Länk till annan webbplats.

Europeiskt initiativ utvecklar bättre hälsovård för patienter med demens Länk till annan webbplats.

Intelligenta kartor hjälper robotar att hitta i ditt hem Länk till annan webbplats.

Läskigt eller tryggt att bli övervakad dygnet runt? Länk till annan webbplats.

Digitala verktyg ska motivera patienter att ta sina mediciner


Kvinna i en sjukhussäng
Buss i stadsmiljö
En trycksak med flera små porträtt av personer på framsidan och texten CAISR annual report 2022. Foto.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt