Sök

Långvarigt engagemang för samverkan gav pris

För sjunde gången delades priset för samverkan och innovation ut under akademisk högtid på Högskolan i Halmstad. I år gick priset till Magnus Clarin och Stella Erlandsson, som på olika framgångsrika sätt har utvecklat och förändrat samverkansarbetet på Högskolan.

Magnus Clarin, FoU-chef på Region Halland och projektledare på Högskolan, har under lång tid arbetat med att bygga framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation, där han har haft starkt fokus på samverkan och innovation.

– Det handlar mycket om att försöka få alla olika delar – näringsliv, akademi och offentlig sektor – att förstå varandra och att hitta det som gemensamt skapar ett mervärde. Det handlar både om att förstå vad sakfrågorna handlar om och om att individerna som ska jobba tillsammans har förståelse och förtroende för varandra, säger Magnus Clarin.

Magnus Clarin har bland annat varit ansvarig för dåvarande Hälsoteknikcentrum Halland där han ledde utvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan och privata och offentliga aktörer. Under sin tid som akademichef för Akademin för informationsteknologi banade Magnus Clarin väg för den långsiktiga satsningen på forskningsprojektet CAISR Health och forskningsprogrammet Informationsdriven vård.

– Magnus Clarin har haft en helt avgörande betydelse för den framgångsrika samverkan som Högskolan har byggt upp inom hälsoteknik och hälsoinnovation tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv, både nationellt och internationellt, säger Anders Nelson, tillförordnad prorektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering.

Stella Erlandsson, samverkanskoordinator vid Akademin för informationsteknologi (ITE) och fokusområdet Smarta städer och samhällen får också årets pris för samverkan och innovation. Hon har framför allt riktat in sig på samverkan mellan Högskolan, näringslivet och organisationer för att utveckla utbildningar – inte minst uppdragsutbildningar. Med stort engagemang har hon arrangerat evenemang och engagerat studenter, arbetat i flertalet externfinansierade projekt och suttit med i olika externa styrelser.

– Samarbetet mellan Högskolan och omvärlden är jätteviktigt för att kunskap och forskningsresultat ska nå ut och också för att vi ska få in ny kunskap utifrån. Det är så viktigt att vi synliggör både våra studenter, utbildningar och forskningsprojekt på olika sätt men också livslångt lärande, uppdragsutbildning och expertstöd inom olika områden. Det här långsiktiga arbetet bidrar till att sätta Halmstad på kartan, säger Stella Erlandsson.

Att Stella Erlandssons arbete har varit viktigt för Högskolan, understryks av Anders Nelson:
– Stella Erlandsson har under mycket lång tid varit en mycket viktig kraft för den samverkan som har bedrivits på Högskolan, inte enbart på ITE där hon har haft de flesta av sina uppdrag, utan också i projekt över akademigränserna.

Text: Anna-Frida Agardson
Film: Anna-Frida Agardson
Filmklipp Elektronikcentrum i Halmstad: Ida Fridvall
Filmklipp drönare Hallands sjukhus: Region Halland

Motiveringen till Magnus Clarin

Magnus Clarin har under hela sin karriär på Högskolan i Halmstad haft starkt fokus på samverkan och innovation. Under åren som ansvarig för Hälsoteknikcentrum Halland ledde han en rad mångvetenskapliga utvecklingsprojekt i samverkan mellan medarbetare och studenter vid Högskolan och privata och offentliga externa aktörer. Detta långsiktiga värde- och relationsskapande samarbete skapade förutsättningar för ett stort antal kommande projekt. Som akademichef möjliggjorde Magnus Clarin genom idogt arbete den långsiktiga satsningen på det KK-finansierade forskningsprojektet CAISR Health, och forskningsprogrammet Informationsdriven vård. Den mångvetenskapliga forskning som i dag bedrivs genom samproduktion, skapar ny kunskap och förståelse som kan ge svar på stora samhällsutmaningar. De viktiga relationer som skapades under Magnus Clarins tid som akademichef positionerade Högskolan i Halmstad som en viktig samverkanspartner till Region Halland i arbetet med att bygga framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation. I sina nuvarande roller som FoU-chef på Region Halland och projektledare på Högskolan, fortsätter Magnus Clarin att stärka det strategiska och operativa samarbetet mellan Regionen och Högskolan. Magnus Clarin är verkligen en värdig mottagare av Högskolan i Halmstads pris för samverkan och innovation år 2023.

Motiveringen till Stella Erlandsson

Stella Erlandsson, samverkanskoordinator vid Akademin för informationsteknologi, har under sin tid vid Högskolan i Halmstad varit en enormt viktig kraft för att skapa fungerande relationer med omgivande samhälle, både inom utbildning och forskning. Stella Erlandsson arrangerar evenemang och engagerar studenter för att knyta samman Högskolan och organisationer på ett föredömligt sätt, inte minst för att utveckla utbildningar. Hon har under lång tid arbetat för att etablera uppdragsutbildning, både för privat och offentlig sektor, till exempel för Försvarsmakten och Polisen. Hon har lett och arbetat i flera externfinansierade projekt för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv, både i Sverige och utomlands. Ofta har detta krävt att hon har fått sätta sig in i för henne nya områden. Stella Erlandsson har representerat Högskolan i flera externa styrelser. Med sin enastående förmåga och otroliga engagemang för att verkligen hitta och utveckla de rätta gränssnitten mellan Högskolan och befintliga och potentiella partner för gemensam nytta, är Stella Erlandsson verkligen en värdig mottagare av Högskolans pris för samverkan och innovation år 2023.

Om priset för samverkan och innovation

Priset ska uppmärksamma framgångar och insatser som har att göra med nyttiggörande, innovation och samverkan. Priset delas ut till den person eller grupp av personer som har varit särskilt framgångsrik i – att genom samverkan – utveckla och stärka samhällsnyttan i Högskolan i Halmstads utbildning och forskning. Priset har delats ut sedan 2017. Tidigare pristagare är:

2022: Staffan Enting och Jan Karlsson
2021: Olga Torstensson, Malin Bornhager och Muhammad Ahsan Rasool
2020: Frida Stranne
2019: Gerry Andersson
2018: Karin Weman Josefsson
2017: Hans-Erik Eldemark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt