Sök

Förbättrad beredskap för framtida pandemier och andra hälsokriser genom storskalig sjukdomsövervakning

Forskningen syftar till att utveckla nya verktyg och datorinfrastruktur för att förbättra beredskapen för framtida pandemier, stora sjukdomsutbrott och andra hälsokriser hos befolkningen.

”Förbättrad beredskap för framtida pandemier och andra hälsokriser genom storskalig sjukdomsövervakning” är en innovationsmiljö. Miljön är ett samarbete mellan forskare vid fyra olika fakulteter vid Lunds universitet, Umeå universitet, Högskolan i Halmstad och tre andra deltagande parter: Region Skåne, Region Halland och bioteknikföretaget Xerum AB.

Det övergripande syftet med innovationsmiljön är att utveckla nya verktyg och datorinfrastruktur för att förbättra beredskapen för framtida pandemier, stora sjukdomsutbrott och andra hälsokriser i befolkningen. I utvecklingen kommer vi att använda tillämpad artificiell intelligens, maskininlärningsmetoder och andra metoder som lämpar sig för utforskande dataanalys baserad på omfattande datamängder.

Unikt för vårt projekt är att all utveckling kommer att ske med stor hänsyn till den mångfald som finns i befolkningen vad gäller ålder, kön, födelseland, levnads- och sociala förhållanden, hälsa och underliggande sjuklighet. Genom att fokusera på befolkningsmångfald i plattforms- och applikationsutveckling skapar vi förutsättningar för ökad noggrannhet, jämställdhet och social hållbarhet i sjukdomsförebyggande insatser under framtida pandemier och andra hälsokriser.

Vi möjliggör även precisionshälsa genom att vidareutveckla en bioteknisk plattform för att kontinuerligt kunna mäta befolkningens immunitet på ett kostnadseffektivt sätt, både generellt och i specifika grupper som annars kan vara svåra att nå på grund av geografiskt avstånd eller andra hinder .

Om projektet

Projektperiod

  • 1 oktober, 2021–31 mars, 2024

Projektledare vid Högskolan i Halmstad

Andra deltagande forskare vid Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

  • Lunds universitet, projektkoordinator
  • Region Halland
  • Region Skåne
  • Umeå universitet
  • Xerum AB

Finansiärer


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt