Sök

iMedA: digitalt hjälpmedel vid högt blodtryck

iMedA är en forskningsstudie med syfte att utveckla en digital applikation som stöd åt personer med högt blodtryck i sin egenvård.

Vad är iMedA?

iMedA står för Improving Medication Adherence through Person-Centered Care and Adaptive Interventions och är ​​en forskningsstudie i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland. Inom studien ska vi utveckla en mobilapplikation för att stödja personer med högt blodtryck på olika sätt. Det kan till exempel vara genom att påminna om medicinintag, ge utbildning om hypertoni, medicinering och livsstil, få motivation att vidta åtgärder samt öka medvetenheten om hälsostatus och om konsekvenserna med ett för högt blodtryck.

Syftet med iMedA är ​​att förbättra livskvaliteten i ett långsiktigt perspektiv. Studien syftar till att, genom anpassningsbart och personligt stöd, förbättra både kontrollen av blodtryck och medicinintag hos personer med högt blodtryck.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt