Sök

SMILE IV – säkerhetsanalys och verifiering/validering av maskininlärningsbaserade system

SMILE IV fokuserar på att optimera och implementera säkerhetsarkitekturen och säkerhetskomponenterna för två distinkta användningsområden för små autonoma fordon: transportrobotar i fabriksmiljöer och leveransrobotar i offentliga utrymmen.

Autonoma fordon är mycket beroende av djupinlärningsalgoritmer (DL) för att fungera effektivt. Ändå är det fortfarande en öppen forskningsfråga om hur man implementerar DL-metoder i säkerhetskritiska applikationer. Forskningsprogrammet SMILE har studerat och utvecklat metoder och processer som gör att DL-baserade funktioner kan inkluderas i säkerhetskritiska applikationer. Det senaste projektet, SMILE III, har utvecklat en experimentell nödbromsning för fotgängare ADAS (SMIRK) med den första fullständiga tillämpningen av AMLAS säkerhetsförsörjningsprocess.

SMILE IV är nästa steg inom SMILE-programmet, som utnyttjar resultaten från de tidigare projekten SMILE I, II och III för att vidareutveckla möjliggörande teknologier och implementera ramverk för säkerhetssäkring på de nya typerna av transporttjänster som möjliggörs med små autonoma fordon: transportrobotar i fabriksmiljöer och leveransrobotar i offentliga utrymmen. SMILE IV fokuserar på att optimera och implementera säkerhetsarkitekturen och säkerhetskomponenterna för de här två distinkta användningsområdena för små autonoma fordon som arbetar i olika miljöer och förhållanden.

SMILE IV-forskningen underlättar användandet av transport- och mobilitetstjänster som möjliggörs av anslutna små autonoma fordon i en nära framtid. Genom att utmana tillvägagångssättet med olika användningsfall och krav från olika domäner kommer resultaten från SMILE IV också att vara av stort intresse för fordonsindustrin och andra industriella aktörer som planerar att använda DL för att stödja autonoma funktioner i säkerhetskritiska applikationer.

Om projektet

Projektperiod

  • 2023-09-01–2026-11-30

Projektledare

Projektägare

  • RISE Research Institutes of Sweden

Lokal projektledare vid Högskolan i Halmstad

Andra deltagande forskare

Projektet kommer att anställa två industriella doktorander.

Samverkanspartner

  • RISE Research Institutes of Sweden, projektägare
  • Volvo Group
  • Dyno Robotics
  • Infotiv
  • Högskolan i Halmstad

Finansiärer

  • Vinnova/FFI

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt