Sök

Teknikområde System av cyberfysiska system

När sakernas internet (IoT) innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system (CPS), som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem. Detta är fokus för teknikområde System av cyberfysiska system.

Nya metoder utvecklas för specifikation, simulering och testning av cyberfysiska system. Användningsområdena inkluderar robot- och fordonsteknik samt hälsovårds- och transportsystem.

Grafik över en storstad med uppkopplingar mellan människor, saker och byggnader. Foto/illustration.

Cyberfysiska system är till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Vad är cyberfysiska system?

Internet of Things, eller sakernas internet, kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.

Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser, vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system, som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Utbildning

Teknikområde System för cyberfysiska system ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom datakommunikation, datavetenskap, datasystemteknik, parallella arkitekturer och realtidssystem. Utbildning av doktorander sker inom forskarutbildningen i informationsteknologi.

Forskarutbildning i informationsteknologi

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt