Sök

1800-talets transnationella fängelsediskurs och dess inverkan på hamnstäder i Storbritannien och Sverige

Det moderna fängelsets genombrott under 1800-talet var ett resultat av ett internationellt reformnätverk som ledde till stora likheter i de flesta västerländska nationerna, däremot påverkade skiftande socioekonomiska, politiska, kulturella och lokala kontexter fängelsernas faktiska utformning.

Om projektet

Den tidigare historiska forskningen på ämnet är omfattande men i regel utförd ur ett nationellt perspektiv, syftet är följaktligen att studera fängelsereformer bortom enbart territoriella enheter.

Som en del i projektet Port Towns and Urban Cultures vid University of Portsmouth kommer därför hamnstäder i Storbritannien och Sverige att jämföras med ett särskilt fokus på Göteborg och Portsmouth. Det teoretiska ramverket utgörs av cultural transfer, Histoire Croisée och komparativa fallstudier, dessa teorier erbjuder goda möjligheter till att utforska generella kulturella processers påverkan på specifikt avgränsade områden. Moderniteten var en lång marsch mot fängelset enligt Zygmunt Bauman, men genom innovativa konceptualiseringar ämnar detta treåriga projekt att söka ändra denna marschens takt.

Port Towns and Urban Cultures vid University of Portsmouth Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Doktorand

Oscar Karlsson, Split-Site PhD-Student Halmstad Högskola och University of Portsmouth 2021–2024

Handledare

Tomas Nilson vid Halmstad Högskola

Karl Bell vid University of Portsmouth.

Finansiär

Högskolan i Halmstad,

Projektperiod

2021-2024


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt