Sök

1800-talets transnationella fängelsediskurs och dess inverkan på hamnstäder i Storbritannien och Sverige

Det moderna fängelsets genombrott under 1800-talet var ett resultat av ett internationellt reformnätverk som ledde till stora likheter i de flesta västerländska nationerna. Däremot påverkade skiftande socioekonomiska, politiska, kulturella och lokala kontexter fängelsernas faktiska utformning.

Om projektet

Projektperiod

2021–2024

Doktorand

Oscar Karlsson, Split-Site-doktorand, Högskolan i Halmstad och University of Portsmouth 2021–2024

Handledare

Tomas Nilson vid Högskolan i Halmstad

Karl Bell vid University of Portsmouth

Finansiär

Högskolan i Halmstad


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt