Sök

Ämnesdidaktisk kunskap för att undervisa informell statistisk inferens i grundskolan

Forskningsprojektet handlar om lärares pedagogisk ämneskunskap (PCK, pedagogical content knowledge) och Powerful Knowledge i statistikundervisning.

Syfte med projektet

I sitt avhandlingsprojekt undersöker Per Blomberg lärarstudenters pedagogiska ämneskunskap för att undervisa statistik i tidig skolålder. Projektet har en designforskande och praktikutvecklande ansats på grundlärarprogrammet. Pågående studier har fokus på kunskapsutbyten som sker när lärarstudenter planerar och reflekterar för att undervisa informell statistik inferens. Projektet har som mål att öka kunskapen om hur informella statistiska begrepp och metoder transformeras av lärare/lärarstudenter till elever i undervisningen. Ett övergripande syfte är att bidra till en teoriutveckling av grund- och ämneslärarutbildning.

Om projektet

Projekttid

2020–2023

Samverkansparter

Avhandlingsprojektet är en del av Forskarskolan KÄKK (Kunskap, Ämnen och Kvalitet i lärarutbildning och Klassrum) och är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. KÄKK har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen.

Handledare

Yvonne Liljekvist, Karlstad universitet
Per Högström, Högskolan i Halmstad

Finansiering

Vetenskapsrådet

Publikationer

Blomberg, P. (2022). "Learning opportunities for pre-service teachers to develop pedagogical content knowledge for statistical inference." In 12th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12), Bozen-Bolzano, Italy (Online).

Blomberg, P. (2015). "Informell statistisk inferens i modelleringssituationer - en studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser [Informal statistical inference in modeling situations - A study of developing a framework for analysing how students express inferences]." Linnéuniversitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-45572 Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt