Sök

Att skapa mångfald – diskursiva strategier som formar unga läsare

Hur framställs och reproduceras mångfald för barn i texter de dagligen möter? Och hur påverkar samhällsförändringar hur dessa framställningar skapas?

Det här projektet undersöker hur läromedelsdiskurser visar framtida identiteter och sociala positioner som kan fungera som förebilder och i förlängningen motverka segregation. Analysen fokuserar på hur mångfald representeras genom olika språkliga och multimodala strategier i läromedel för 10-åringar i Sverige och hur detta förändras under ett sekel. Det svenska samhället har under de senaste 100 åren i hög grad förändrats vad gäller attityder och strategier kring genusfrågor, barnperspektiv, immigration och mångfald.

Det här projektet undersöker hur sådana förändringar avspeglas i diskursiva mönster i läromedel. Projektet tillämpar en ny metod som fokuserar på progressiva mekanismer, utvecklar kunskapen om läromedel för en sällan studerad åldersgrupp samt introducerar ett innovativt fokus på namngivning som viktig betydelseskapande resurs. Under 2024 genomförs en forskningssabbat med målet att avsluta en monografi om forskningsprojektet samt möjliggöra en utlandsvistelse för att stärka projektets internationella inramning och skapa möjligheter till utvecklad internationell samverkan.

Om projektet

Projektperiod

  • 2024-04-01–2025-08-30

Projektledare

Finansiärer

  • Riksbankens jubileumsfond

 

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt