Sök

Att undervisa om hållbar utveckling

Projektet handlar om naturkunskapslärares "pedagogical content knowledge"(ämnesdidaktiska kompetens) inom hållbar utveckling.

Syfte med projektet

Forskningsprojektets mål är att generera kunskap om hur gymnasielärare i naturkunskap transformerar sin disciplinära kunskap om hållbar utveckling i undervisningspraktiken samt hur deras pedagogical content knowledge (PCK) utvecklas som ett resultat av kollegiala reflektioner och didaktiska verktyg.

Samverkansparter

Projektet är en del av Forskarskolan KÄKK (Kunskap, Ämnen och Kvalitet i lärarutbildning och Klassrum) och är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. KÄKK har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen.

Handledare

Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad
Susanne Walan, Karlstads Universitet

Finansiering

Vetenskapsrådet

Projekttid

2020–2024

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt