Sök

Att undervisa om hållbar utveckling

Projektet handlar om naturkunskapslärares ”pedagogical content knowledge” (ämnesdidaktiska kompetens) inom hållbar utveckling.

Om projektet

Projekttid

2020–2024

Samverkansparter

Projektet är en del av Forskarskolan KÄKK (Kunskap, Ämnen och Kvalitet i lärarutbildning och Klassrum) och är en samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. KÄKK har fokus på praktiknära studier och har som mål att utveckla kunskap om hur olika ämnesinnehåll transformeras i undervisningen.

Handledare

Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad
Susanne Walan, Karlstads universitet

Finansiering

Vetenskapsrådet


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt