Sök

Hur lokala gränsöverskridande organisationer reagerat på säkerhetifiering och gränsifiering i Europa

Under de senaste decennierna har det bildats ett stort antal ”Euroregioner” i Europa, det vill säga gränsöverskridande organisationer bildade av kommuner, regioner och andra aktörer i gränsområden med syfte att främja samarbete inom olika sektorer.

Förutsättningarna för många av dessa organisationer har under senare år förändrats till det sämre i takt med att gränser och gränskontroller upplever något av en renässans i Europa, med hårdnande praktiker vid EU:s yttre gränser och återinförda kontroller vid många av EU:s inre gränser.

Projektet kommer att undersöka hur Euroregioner har reagerat på dessa förändringar, framför allt i relation till nationella regeringar, och utförs inom ramen för ett 12 månader långt deltagande i Jean Monnet-programmet vid Robert Schuman Centre for Advanced Studies at European University Institute i Florens, Italien.

Finansiär

European University Institute, Florens (Jean Monnet individual fellowship)

Projektperiod

2019-09-01-2020-08-31

Projektledare

Sara Svensson, universitetslektor i statsvetenskap

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt