Sök

Demokratisk och interkulturell dialog

Syftet med forskningen är att mäta effekterna av Erasmus+-projektet Demokratisk och interkulturell dialog, samt att analysera hur ungdomar och deras lärare ser på europeisk politik och politisk deltagande.

Erasmus+-projektet är primärt ett pedagogiskt utbildningsprojekt för deltagande gymnasieskolor lokaliserade i Danmark, Rumänien, Slovakien, Spanien och Italien (svenska gymnasieungdomar deltar inte) och inte ett forskningsprojekt.

Syftet med projektet är att främja framtida aktivt samhällsdeltagande hos europeiska ungdomar/elever i ett samhälle präglat av frihet och demokrati genom att utveckla läromedel och lärandemetoder för gymnasiet. Ett ytterligare syfte är att öka deltagandet i europeiska politiska institutioner, och mer specifikt deltagande i valet till Europa-parlamentet 2024.

För att säkerställa att detta syfte uppnås med kvalitet har Högskolan i Halmstad bjudits in för kvalitetsuppföljning och utvärdering av utbildningsprojektet, och även för att kunna sprida kunskaper förvärvade i projektet inom vetenskapssamhället och till det bredare samhället. Det är alltså viktigt att skilja på utbildningsprojektet Erasmus+ och beforskningen av utbildningsprojektet.

Syftet med forskningen är att mäta effekterna av Erasmus+-projektet samt att analysera hur ungdomar och deras lärare ser på europeisk politik och politisk deltagande. De forskningsfrågor som ska besvaras är:

  1. I vilken utsträckning kan interkulturell dialog genom gemensamt utvecklade digitala läromedel påverka ungdomars deltagande i det europeiska demokratiska samhället?
  2. Hur resonerar unga europeiska ungdomar och deras lärare kring frågor om demokrati, europeisk politik och politisk deltagande?

Om projektet

Projektperiod

  • 2022-05-01–2025-04-30

Projektledare vid Högskolan i Halmstad

Utbildningsprojektet koordineras av Mariagerfjord gymnasium i Danmark.

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • Gymnazium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium, Slovakien
  • Instituto de Enseñanza Secundaria Jose Isbert, Spanien
  • Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate, Italien
  • Scoala Gimnaziala Alexandru Stefulescu, Romanien

Finansiär

  • Erasmus+

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt