Sök

Digitalt lärande i lärarutbildningen

Projektet är inriktat mot lärarutbildningen och digitaliseringen. I den handlingsplan som lanserades för skolväsendet 2019 lyfts lärarutbildningen fram som viktig för hur de blivande lärarna som utbildas lär sig att förstå och hantera digitala teknologier i sitt framtida yrke.

Syfte med projektet

Projektet har som mål att öka kunskapen om hur lärarutbildningen arbetar med digitalisering, digitala teknologier och digitalt lärande.

Om projektet

Projekttid

2020–2024

Samverkansparter

Projektet är en del av Forskarskolan Upgrade. Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. De nio lärosäten som ingår i samarbetet är:

  • Umeå universitet (värduniversitet)
  • Göteborgs universitet
  • Högskolan i Gävle
  • Högskolan i Halmstad
  • Högskolan i Jönköping
  • Högskolan Väst
  • KTH
  • Linnéuniversitetet
  • Mittuniversitetet

Doktorand

Marie Bengtsson, doktorand

Handledare

Finansiering

Vetenskapsrådet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt