Sök

Illusionen om den amerikanska freden

Projektet, som ska generera en bokutgivning, tar sin utgångspunkt i det amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan i augusti 2021 och i det som beskrivs som en generell försvagning av USA:s ställning i världen.

blå-aktig himmel, den amerikanska kongressbyggnaden, en flagga på halv stång

Om projektet

Projektperiod

Mars 2022–april 2023

Anslagsgivare

Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Partner

Ordfront Förlag

Projektdeltagare

Trita Parsi, PhD, John Hopkins University, USA. Executive Vice President, Quincy Institute, Washington, D.C.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt