Sök

Illusionen om den amerikanska freden

Projektet, som ska generera en bokutgivning, tar sin utgångspunkt i det amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan i augusti 2021 och i det som beskrivs som en generell försvagning av USA:s ställning i världen.

blå-aktig himmel, den amerikanska kongressbyggnaden, en flagga på halv stång

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt