Sök

Intercambio: Studie av interventioner som främjar mental och fysisk hälsa i arbetsmiljöer som förändras på grund av klimatförändringar, övergång till hållbara arbetsmetoder och skapandet av gröna jobb

Det övergripande målet med INTERCAMBIO-projektet är att främja arbetares mentala och fysiska hälsa i arbetsmiljöer som förändras på grund av klimatförändringar, införande av nya arbetsmetoder och gröna jobb. Resultaten förväntas ge stöd för nya åtgärder inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljön på Europas arbetsplatser genomgår en snabb förändring. Bland beslutsfattare, parter och allmänhet finns en ökad medvetenhet om betydelsen av arbetares mentala och fysiska hälsa samt de grundläggande sambanden mellan arbete, hälsa och välbefinnande.

COVID-19-pandemin resulterade i en acceleration av olika komplexa och mångdimensionella trender på arbetsplatsen. Därtill kommer klimatförändringarna, som kommer att påverka många arbetsmiljöer på ett grundläggande sätt. Samtidigt genomgår europeiska ekonomier en omvandling och omorientering mot hållbarhet, som även dessa kan resultera i nya arbetsmiljöpåverkningar med sannolika konsekvenser för hälsan.

Det övergripande målet med INTERCAMBIO-projektet är att främja arbetares mentala och fysiska hälsa i arbetsmiljöer som förändras på grund av klimatförändringar, införande av nya arbetsmetoder och gröna jobb. Projektet kommer att undersöka den mentala och fysiska hälsan inom strategiska industrier i Europa som är relevanta för gröna och digitala övergångar, inklusive utomhusbyggande, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, förnybar energi (vindkraftverk) och avfallshantering/återvinning med hjälp av olika tvärvetenskapliga och toppmoderna forskningsmetoder.

Resultaten förväntas ge stöd för nya åtgärder inom arbetsmiljöområdet.

Projektet leds av Barcelona Institute for Global Health och är ett samarbete mellan 13 universitet och andra aktörer. Från Sverige deltar förutom Högskolan i Halmstad även Lunds universitet och Karolinska institutet. Högskolan i Halmstads leder ett arbetspaket om normer, värderingar och konflikter i relation till förändringar i arbetslivet på grund av klimatförändringar.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt