Sök

Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer

Målet med projektet är att utveckla modeller för undervisning och bedömning, tydligt kopplade till de utmaningar som lärare dagligen identifierar i relation till styrdokument, elevers kompetenser och klassrumspraktik. Forskningsprojektet bidrar med kunskap kring vidareutveckling av undervisning i digitala klassrumsmiljöer.

Barn i lågstadieålder med uppslagna datorer framför sej

Om projektet

Projektperiod

2022–2024

Finansiär

Skolforskningsinstitutet

Projektteam

Sylvana Sofkova Hashemi, professor i digitalt lärande, Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kristianstad (projektledning)

Stockholms universitet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt