Sök

Mellan resignation och framtidstro – en studie om förorten och ungas lärande i och utanför skolan

Forskningsprogrammet ”Mellan resignation och framtidstro” har som över­gripande syfte att generera kunskaper om förutsättningar och villkor för ungas lärande i utsatta stadsdelar. Programmet har som specifikt syfte att utveckla pedagogiska strategier som möjliggör att fler ungdomar lyckas i skolan.

Sammanfattning

Ambitionen är att skapa förståelse för de erfarenheter och den livsvärld som konstituerar självförståelsen hos unga som riskerar att bli obehöriga till gymnasieskolan, att uppmärksamma hur det informella lärande som äger rum i ungas egna kulturella samman­slutningar kan fungera inspirerande för pedagogiskt nytänkande i skolan samt att syna lokala samverkansprojekt mellan skola, närings- och föreningsliv i utsatta förorter.

Delprojekt: Obehöriga äga ej tillträde

Delprojektet har ambitionen att skapa förståelse för de erfarenheter och den livsvärld som konstituerar självförståelsen hos unga som riskerar att bli obehöriga till gymnasieskolan och därigenom få stukade framtidsutsikter. Skolforskningen har med några få undantag inte intresserat sig för denna socialpsykologiska dimension (Runfors, 2003; Rosales, 2011). Vi menar att denna kunskap är avgörande för att utveckla den förståelse som krävs för att vända utvecklingen.

Delprojekt: Kultur och informellt lärande som andra chans

Delprojektet intresserar sig för den positiva utveckling som idag, parallellt med dåliga betyg och kriminalitet, växer fram i svenska förorter. Detta projekt fokuserar på den nya ungdomsorganisering som med utgångspunkt i kultur och folkbildning vill ge hopp och självrespekt åt de unga i utsatta stadsdelar. Projektet skall också undersöka hur det informella lärande som äger rum i de ungas egna sammanslutningar kan fungera inspirerande för pedagogiken i skolan. Hur möter lokalsamhället denna nya kulturrörelse och hur kan denna rörelse tillsammans med till exempel folkhögskolor och studieförbund erbjuda de som misslyckats i det formella utbildningssystemet en andra chans?

Om projektet

Projektperiod

  • 2020-01-01–2024-12-31

Projektledare

  • Over Sernhede, seniorforskare, Göteborgs universitet

Andra deltagande forskare

Högskolan i Halmstad

Göteborgs universitet

  • Nils Hammarén, universitetslektor
  • Sara Uhnoo, universitetslektor
  • Johannes Lunneblad, professor
  • Jonas Lindbäck, universitetslektor
  • Kristina Alstam, universitetslektor
  • Marcus Herz, universitetslektor
  • Helene Fransson, doktorand

Finansiärer

  • Stenastiftelsen

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt