Sök

Prekaritetsformer i äldreomsorgen – om delade arbetsturer och dess effekter på anställda

I detta Forte-finanserade postdokprojekt undersöks effekterna som delade arbetsturer har på undersköterskor i äldreomsorgen.

Delade arbetsturer är att vanligt fenomen inom äldreomsorgen. Det saknas dock kunskap om hur delade arbetsturer påverkar de anställda. Fokus är hur relationen mellan arbetsliv och fritid påverkas då arbetstiden är splittrad.

Om projektet

Projektperiod

2023–2024

Finansiärer

Forte

Projektledare

Johan Alfonsson, biträdande universitetslektor

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt