Sök

VIAkub Halland

Projektet VIAKUB HALLAND stödjer företag i branscherna kultur, utbildning och besöksnäring i att laborera, utveckla och testa digitala idéer. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling. Forskarna bidrar i detta med ytterligare kunskap samt utvärdering.

VIAkub Halland står för Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland.

Sedan starten i april 2020 har VIAkub Halland arrangerat 33 olika aktiviteter och involverat 89 företagare och 52 organisationer runt om i hela regionen. De har tillsammans med studenter, forskare och processledare laborerat och samskapat på olika innovationsarenor; både fysiska, mobila och digitala. Projektet avslutades i oktober 2022.

Syftet med VIAkub är att utifrån ett berättartekniskt ramverk skapa immersiva narrativ som är behovsdrivna och tydligt utformade för en viss målgrupp inom områdena kultur, utbildning och besöksnäring. Det handlar alltså om att hitta skärningspunkten för VR- och AR-teknikens möjligheter och en viss verksamhets förutsättningar och behov.

Forskningsinsatsen består i att bistå med kunskap i denna process samt att utvärdera processer och produkter i en upplevelseekonomisk kontext. I aktiviteterna som utgör underlag för forskningsprocessen ingår förutom forskare inom humaniora från Akademin för lärande, humaniora och samhälle även studenter från programmet Kultur och samhällsutveckling och studenter från förskollärarutbildningen samt forskare inom affärsutveckling (Akademin för företagande, innovation och hållbarhet) och digital design (Akademin för informationsteknologi).

Om projektet

Projektperiod

April 2020–mars 2022

Finansiär

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektdeltagare

Region Halland och Högskolan i Halmstad

Från Högskolan i Halmstad medverkar:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt