Sök

Samverkan mellan Högskolans studenter och SFI-elever

Inne i hus Q på Högskolan är vartenda bord upptaget. Utspridda sitter studenter och elever och gör arbetsintervjuer. Studenterna går programmet Arbetsvetenskap och eleverna är från Svenska för invandrare, SFI. Inkludering är fokuset för arbetsvetenskapsstudenterna och SFI-eleverna får en chans att testa sina språkkunskaper i ett nytt unikt sammanhang.

”På samma sätt hoppas vi att vi, genom att bjuda in elever som håller på att lära sig svenska, kan bidra till både inspiration och övningsmöjligheter.”

Lena-Karin Erlandsson, akademichef på Akademin för hälsa och välfärd

Kvinna med blont, lockigt hår och grön klänning med gula blad står i ett rum fyllt med studenter.

Kajsa Lissel ser dagen som en viktig del i sin utbildning.

Kajsa Lissel, studerar andra året på programmet Arbetsvetenskap, och var en av intervjuarna. Hon berättar hur övningen hjälpte henne att utvidga hennes färdigheter i att kommunicera över språkbarriärer.

– Vi har verkligen fått träna i skarpt läge. När man intervjuar personer som inte har svenska som sitt förstaspråk blir det svårt att kommunicera och sådana situationer kommer jag att träffa på i mitt yrkesliv, säger Kajsa Lissel och fortsätter:

– Det var mer påtagligt än vad jag hade tänkt mig och jag har lärt mig att det viktigaste inte är att följa en mall eller frågeguide, utan att faktiskt försöka få till en kommunikation om något och kunna improvisera utefter det.

Inkluderande arbete

För studenterna som går första året på programmet Arbetsvetenskap är det här ett obligatoriskt moment i kursen Arbetsrätt och de sitter med som observatörer under intervjuerna medan de funderar på diskrimineringslagen.

– Arbetsintervjuer är ett kritiskt moment eftersom det är tillfällena då det ofta sker en betydande exkludering från arbetsmarknaden. Det här momentet blir således en viktig del för att arbeta på ett inkluderande sätt, säger Klara Öberg, programansvarig för programmet Arbetsvetenskap.

Ett unikt tillfälle för lärande

Samverkansdagen var mycket uppskattad av SFI-eleverna eftersom de fick ett tillfälle att prata med svenska personer på svenska, vilket annars sker rätt sällan. Amir Torkiharchegani som kommer från Iran och just nu studerar SFI var en av deltagarna på samverkansdagen.

– Det var första gången jag hade en intervju på svenska. I Iran jobbade jag som elektroingenjör och var även doktorand, men min intervju här var för ett jobb i butik, säger han.

Amir Torkiharchegani vill studera på universitet här i Sverige men först behöver han lära sig svenska och jobba. Därför var den här dagen väldigt bra. Han fick träna på att ha en intervju på svenska och prata med svenska personer.

– Jag visste inte vad ordet tillfälle betyder, men nu har jag lärt mig det och vill använda det så mycket som möjligt, säger han och fortsätter:

– Jag skulle absolut rekommendera andra elever att göra det här. Om du får chans till en verklig intervju är det jättebra att träna på intervju först.

Amir Torkiharchegani tycker att samverkansdagen var ett bra initiativ och rekommenderar andra SFI-elever att delta.

Samverkan för utveckling

Genom att samverka med SFI får Högskolans studenter ta sig an utmaningar som ger viktiga erfarenheter inför deras kommande yrkesliv. Erfarenheter från intervjumomentet är svåra att få någon annanstans innan de kommer ut i arbetslivet.

– På samma sätt hoppas vi att vi, genom att bjuda in elever som håller på att lära sig svenska, kan bidra till både inspiration och övningsmöjligheter. Vem vet, dessa möten kanske är de första stegen för våra kommande studenter eller nya medarbetare, säger Lena-Karin Erlandsson, akademichef på Akademin för hälsa och välfärd.

Text: Linnéa Kankaala
Bild: Albin Edin

Samverkan med SFI

Akademin för hälsa och välfärd (HOV) har sedan 2021 etablerad samverkan med SFI-verksamheten i Halmstad. Syftet är att utforska olika samverkansmöjligheter som kan bidra till både SFI:s uppdrag att främja individers integration i samhället, och HOV:s arbete med att utveckla utbildning och forskning.

Sjuksköterskestudenterna samverkar till exempel med SFI-vårdelever, där SFI-eleverna bland annat får vara observatörer under simuleringsövningar.

Hösten 2022 höll Klara Öberg, programansvarig för programmet Arbetsvetenskap, en föreläsning för SFI-eleverna, samma föreläsning som hon brukar hålla för arbetsvetenskapsstudenterna i början av deras utbildning, fast på en enklare språknivå. Det blev starten för samverkansdagen i maj i år.

Tanken är att momenten på både Sjuksköterskeprogrammet och programmet Arbetsvetenskap ska utvecklas med ännu mer samverkan i sikte.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt