Sök

Arbetsvetenskap

180 hp

Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster. Utbildningen passar dig som vill arbeta med personalfrågor och kompetens- och organisationsutveckling.

Om utbildningen

Vad är arbetsvetenskap?

Du som läser Arbetsvetenskap får en bra grund för arbete med utveckling och förändring både inom offentliga, privata och ideella organisationer. Du skaffar dig grundläggande kunskaper om arbetsmarknadens organisering och aktörer såväl som arbetsmiljö, ekonomi och arbetsrätt.

Du som studerar Arbetsvetenskap får insyn i hur arbetsmarknad, arbetsplatser och arbetsliv fungerar och organiseras. Tre viktiga områden på programmet är arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsmiljö. Du får fördjupade kunskaper om människors inkludering och exkludering i arbetslivet samt frågor om hälsa och välfärd. Programmet har en stark samhällsrelevans och koppling till de globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030.

Du läser om hur arbetsmarknad och organisering av arbete bland annat påverkas av globala förändringsprocesser. Du får kunskaper om jämställdhet, migration och integration. Men också om hur teknisk och digital utveckling påverkar arbetet och dess processer. Du får insikt i arbetets centrala roll i samhället och om hur kvinnors och mäns livsvillkor och ställning på arbetsmarknaden hänger samman.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

* ingår i huvudområdet arbetsvetenskap

År 1

Termin 1:

 • Introduktion till arbetsvetenskap, 15 hp*
 • Arbetets marknad, 7,5 hp*
 • Arbetsmiljö, 7,5 hp*

Termin 2:

 • Organisation och ledarskap, 15 hp*
 • Arbetsrätt, 15 hp

År 2

Termin 3:

 • Personalekonomi, 7,5 hp*
 • Introduktion till vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp*
 • Uppsats, 7,5 hp*
 • Kompetensförsörjning och rekrytering, 7,5 hp*

Termin 4:

 • Arbetets globalisering, 7,5 hp*
 • Makt, integration och hållbar utveckling, 7,5 hp*
 • Den tekniska förändringens villkor och konsekvenser, 7,5 hp*
 • Välfärdssamhället och arbete, 7,5 hp*

År 3

Termin 5:

 • Valfria kurser om 30 hp eller Socialt hållbart arbetsliv, 30 hp*

Termin 6:

 • Vetenskapsteori, 7,5 hp*
 • Metodfördjupning, 7,5 hp*
 • Examensarbete inom arbetsvetenskap, 15 hp*

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Under hela utbildningen kopplas teori och praktik ihop. Under den femte terminen kan du ge din utbildning en egen profil, genom valbara kurser eller genom verksamhetsförlagda studier (VFS). VFS betyder att du genomför delar av utbildningen inom en privat, offentlig eller ideell organisation och är med i det dagliga arbetet.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett labb med attraktiva studiemiljöer som underlättar kreativt och innovativt lärande.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i arbetsvetenskap.

Vad kan du jobba med?

Arbetsvetenskap ger dig en bra grund för att arbeta inom offentliga, privata och ideella organisationer, bland annat med utredning, förändringsprocesser, analys och utveckling. Du kan arbeta som anställd, som konsult eller i eget företag med organisationsutveckling eller personal- och kompetensutveckling.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp (undervisning på engelska) och till Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp, som båda ges på Högskolan i Halmstad.

Studera utomlands

Kvinna ler. Foto.

Samverkan mellan Högskolans studenter och SFI-elever

Kvinna ler. Foto.

Fem frågor till studenten Ronja Malekzadegan

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: 16,45

BII: 16,27

HP: 0,60

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12861

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela