Sök

Om FIH

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar.

Ledning, administration och lärare/forskare har kontor i hus S på campusområdet. Det mesta av undervisningen bedrivs också i det huset, men det kan även förekomma att föreläsningar hålls i andra byggnader på campusområdet.

Vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet utbildas framtidens ekonomer, ingenjörer och miljövetare.

Utbildning

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH) erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med rätt att examinera doktorer, samt uppdragsutbildning för yrkesverksamma.

Utbildning vid FIH

Forskning

Forskningen vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är multidisciplinär och genomförs, i likhet med övrig forskning vid Högskolan i Halmstad, ofta i samverkan med näringsliv och samhälle. Fokus är innovativ förändring och organisering av primära resurser som vatten, material och energi, men även av människor, organisationer, städer och samhällen.

Forskning vid Akademin för företagande innovation och hållbarhet

Innovativa miljöer

Till Akademin för företagande, innovation och hållbarhet hör Rydberglaboratoriet, där bland annat Rörelselabbet och tillverkningslabbet och samverkansarenan Fab Lab ingår.

Rydberglaboratoriet

Rörelselabbet

Fab Lab

Organisation

Ledning och administration

Avdelningschefer

Administration

Forskning

  • Forskningsledare: Presenteras inom kort

Utbildning

Akademiråd

Lärarrepresentanter 2022–2025

Studentrepresentanter

  • Dilini Tennakoon
  • Sneha Shakya
  • Karl Thore-Svensson

För kallelser och protokoll, kontakta akademirådets sekreterare: Anna Thornberg.

Programansvariga

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt