Sök

Starkt engagemang och intressanta projekt på årets MediaXpo

Under hösten har sistaårsstudenter på programmet Medie- och kommunikationsvetenskap arbetat med skarpa projekt på uppdrag av aktörer i arbetslivet. I januari var det dags att visa upp projekten på eventet MediaXpo som ordnades för andra året.

Under en termins tid har sistaårsstudenterna på Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa arbetat med totalt fem skarpa projekt med fokus på områdena hälsa, livsstil och välfärd. Uppdragsgivare var Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan, men även de externa aktörerna Region Halland och Halmstads kommun.

I början av januari presenterades de färdiga projekten på eventet MediaXpo, som studenterna själva organiserade på Högskolan. Inbjudna var uppdragsgivare, övriga studenter på programmet och andra intresserade.

"Det var väldigt kul att visa filmerna"

Elias Klaesson är en av de studenter som har jobbat med ett av projekten. Hans grupp fick i uppdrag av Region Halland och Ambulanssjukvården Halland att producera en reklamfilm om appen Sms-livräddare för att öka antalet sms-livräddare i åldern 20–25. Gruppen satsade högt och producerade tre filmer som ska släppas likt en kampanj.

– Det är första gången som vi får testa på allt i en skarp kontext, och det har ju gett en lite bredare förståelse av hur arbetslivet kan komma att se ut. MediaXpo var jättekul och det var väldigt kul att få visa filmerna för våra uppdragsgivare som också var väldigt nöjda, berättar Elias Klaesson och fortsätter:

– Hela terminen har varit extremt rolig. Inte minst för att vi har fått så fria händer i vårt skapande, men också för att vi faktiskt har fått användning av allt som vi har lärt oss under utbildningen fram till nu.

Två studenter minglar efter sina presentationer

Efter presentationerna var det mingel.

Professionsnära erfarenhet

Syftet med att studenterna får arbeta med externa uppdragsgivare är att de ska få en så professionsnära erfarenhet som möjligt.

– Vår bild är att det här är en väldigt uppskattad del av utbildningen. Studenterna växer otroligt mycket med det egna ansvaret som de får ta under terminen. Vi låter dem verkligen få pröva sina vingar och de ska känna att det är ganska realistiskt, förklarar Malin Hallén, lärare på programmet och kursansvarig examinator.

Värdefull återkoppling och mingel

På MediaXpo fick studenterna både skriftlig och muntlig återkoppling på sina arbeten från en jury som närvarade. Därefter avslutades dagen med mingel och tillfälle för fler frågor om projekten.

Text: Mia Lindh
Foto: Matts Skagshöj

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt