Sök Stäng

Ny rådgivare till Svenska e-sportförbundet

Hallå där, Kalle Jonasson! Du är ny rådgivare i Svenska e-sportförbundets rådgivande organ, Advisory board. Grattis!

Man sitter vid dator, tittar in i kameran.

Kalle Jonasson, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, i e-sportlabbet på Högskolan i Halmstad. Bild: Dan Bergmark

Vad innebär din roll?

– Tack! Det betyder att jag under ett år är ett kompetensstöd för förbundsstyrelsen tillsammans med de andra i Advisory board. E-sport är en idrott som det inte finns så mycket struktur och organisation runt, vilket leder till att stort inflytande läggs i händerna på de företag som står bakom spelen. Jag och många andra vill värna utövarnas möjligheter och rättigheter och det kan vi göra genom förbundet.

– Som lärare och forskare kan jag sätta särskilt fokus på forskning och utbildning. Jag ser min roll som att vara en kanal till kunskapsfältet e-sport för Svenska e-sportförbundet som underlag att ta beslut utifrån.

"Den 27 april ordnar tankesmedjan Ideas en heldag om e-sport på Högskolan med föredrag och panelsamtal med inbjudna forskare, företrädare för E-sportförbundet och politiker."

Vilka frågor tänker du driva?

– Vi är ett bra gäng med olika erfarenheter. Vid vårt första möte märkte jag att det saknas begrepp och systematiserad kunskap om e-sport. Jag vill bidra till att skapa formella strukturer till en stor men svagt formaliserad folkrörelse. För mig är det viktigt eftersom det är ett så pass utbrett gräsrotsfenomen, och en stark ungdomskultur. Det är viktigt att det inte saknas mellansteg till industrin. Det behövs organisation, idéer, undersökningar och kunskap om hur det här mellansteget kan se ut. Där är utbildning och forskning viktigt.

– Jag intresserar mig särskilt för lärande, motivation och idrottsaspekter. Högskolan i Halmstad är en del av Riksidrottsuniversitetet. Svenska e-sportförbundet ansöker just nu om att bli medlem i Riksidrottsförbundet. Det öppnar möjligheter för e-sportare på elitnivå att studera med särskilt stöd från Högskolan, för att kunna kombinera sitt idrottsutövande med högskolestudier. Något som kallas dubbla karriärer.

Vad har du för erfarenhet av e-sport som forskare?

– Tillsammans med två kollegor startar jag nu ett forskningsprojekt om e-sport i samarbete med Ljud- och bildskolan i Halmstad. Det är ett samarbete om e-sportsutbildning på gymnasienivå. I min doktorsavhandling från 2013 tittade jag på vad som utmärker sport och där var e-sport en aktivitet som jag undersökte. Den artikeln har blivit väldigt uppmärksammad och vida citerad.

"Högskolan i Halmstad är en del av Riksidrottsuniversitetet. Svenska e-sportförbundet ansöker just nu om att bli medlem i Riksidrottsförbundet. Det öppnar möjligheter för e-sportare på elitnivå att studera med särskilt stöd från Högskolan, för att kunna kombinera sitt idrottsutövande med högskolestudier. Något som kallas dubbla karriärer."

Vad handlar det nya forskningsprojektet om?

– Vi vänder på idén om gamification inom utbildning, där man använder spelandets principer för att motivera barn och unga att lära sig. Vi pratar i stället om skolifiering, att något som är ett tidsfördriv eller fritidsnöje, med mer lekfulla förtecken används inom utbildning. Det kan upplevas som ett problem för de unga om det blir för mycket skola av e-sporten.

Vad händer mer inom e-sport på Högskolan i Halmstad?

– Vi utvecklar området på olika sätt och knyter olika samverkansparter till oss. Vi har ett e-sportlabb som vi driver i samarbete med RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) Halland. Den 27 april ordnar tankesmedjan Ideas en heldag om e-sport på Högskolan med föredrag och panelsamtal med inbjudna forskare, företrädare för E-sportförbundet och politiker.

Text: Kristina Rörström

 

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt