Sök

Akademisk högtid 1998

Måndagen den 30 november 1998 installerades Lars Fredén som rektor vid Högskolan i Halmstad.

Installationen förrättades av utbildningsminister Thomas Östros. Välkomstanförandet hölls av högskolestyrelsens ordförande Carl Bennet. Tal till en ny rektor hölls av Bodil Jönsson, biträdande professor, Lunds universitet och Peter Uggla, ordförande Halmstad Studentkår. För musikinslagen stod Studentorkestern Salmonikerna (SOS) och Studentkören Köörmit.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt