Profilområde Hälsoinnovation

Samhället står inför stora utmaningar inom hälsoområdet. Det finns även stora förväntningar på att befolkningen ska kunna ha ett gott liv med god hälsa. Högskolan i Halmstad har inte bara antagit utmaningen – vi har utvecklat den!

Forskning i samverkan inom hälsoinnovation

Samverkan är en förutsättning för att möta de komplexa och sammansatta hälsoutmaningar som samhället står inför. Profilområde Hälsoinnovation skapar mötesplatser och forum för samarbete och dialog.

Person i läkarkläder håller stetoskop mot virtuella hälsosymboler. Fotomontage.

Kompetensutveckling inom hälsoinnovation

Högskolan i Halmstad erbjuder både kompetensutveckling och kompetens­förstärkning. Inom hälsoinnovation görs detta främst via nedanstående projekt och satsningar.

Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2020 genomförs kurser på samtliga nivåer. Dessutom arrangeras Health Innovation Summer School under augusti, i samarbete med Uppsala universitet.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på forskarnivå

  • Hälsoinnovation, 7,5 hp (information kommer)
  • Hälsoinnovation – entreprenörskap och nyttiggörande
Ung kvinna sitter och skriver i ett block vid bord i ett bibliotek. Foto.

Kontakta profilområde Hälsoinnovation

Vill du veta mer om profilområde Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad, eller ta del av något av det vi kan erbjuda? Kontakta oss via formuläret nedan.


Om profilområde Hälsoinnovation

Hälsoinnovation på Högskolan i Halmstad är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsprofilområde som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Hälsoinnovationer behövs

Hälsa berör oss alla och de hälsoutmaningar som samhället står inför måste lösas genom samarbete mellan många olika aktörer i samhället.

Offentliga verksamheter, näringsliv, ideella aktörer och representanter från olika målgrupper behöver bidra med olika perspektiv. Akademin har ett stort ansvar att ta fram och säkerställa kunskap kring hälsoutmaningar, behov hos målgrupper och förutsättningar för tänkbara lösningar. Högskolan i Halmstad arbetar genom forskning, utbildning och samverkan för att ta detta ansvar.

Forskningsnyheter inom Hälsoinnovation

Vy över strand ner mot havet, solnedgång. Foto.

Årsberättelse 2018

Årsberättelsen sammanfattar verksamheten inom profilområde Hälsoinnovation under 2018.

Ladda ner årsberättelsenPDF

uppdaterad

2019-12-04

Kontakt

Dela

Kontakt