Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan och skolor och förskolor i regionen. RUC arbetar för skolutveckling och erbjuder kompetensutveckling för dig som är lärare eller ledare inom skolväsendet. Huvudmålet med RUC är att öka kvaliteten på lärarutbildningens forskning och utbildning. Detta genom att skapa en väl fungerande samverkan med det omgivande samhället. Ett mål är också att göra aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för kommuner, skolor, lärare och skolpersonal. RUC bevakar viktiga händelser inom skolområdet och erbjuder stöd utifrån de behov som finns i verksamheten vid skolor.

Kurser och uppdragsutbildningar inom RUC

RUC erbjuder kurser och uppdragsutbildningar, både i egen regi och i samarbete med andra myndigheter.

Kurser HT19

Gå in på respektive kurssida för mer information och anmälan.

Kvinna i röd t-shirt föreläser vid vit bakgrund, många åskådares huvuden syns bakifrån. Foto.

Öppna föreläsningar inom RUC

Öppna föreläsningar är föreläsningar där vi välkomnar dig som arbetar hos en arbetsgivare som har ett samarbetsavtal med RUC. Även Högskolans personal och studenter är välkomna.

Föreläsningarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika. Du måste anmäla dig till de föreläsningar som du vill delta på.

Föreläsningar hösten 2019

6 september: Språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmet med Ann Pihlgren, Ignite Research Institute

Ann Pihlgrens PowerPoint-presentationPDF

23 september: Första- och andraspråksinlärning med Annika Andersson, Linnéuniversitetet

Annika Anderssons PowerPoint-presentationPDF

24 oktober: Naturvetenskap i boksamtal med Anna Backman, Göteborgs Universitet

14 november: ”Vägen till en lyckad skolgång – flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering” Föreläsare: Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

Vanliga frågor och svar

Vem kan anmäla sig?

Du som är anställd hos en arbetsgivare som har samarbetsavtal med RUC samt Högskolans personal och studenter.

Måste jag anmäla mig?

Ja, du behöver anmäla dig till föreläsningarna. Detta för att vi ska kunna boka lokal i rätt storlek samt beställa fika.

Får jag bekräftelse på min anmälan?

Ja, du kommer att få en bekräftelse till den e-postadress som du angav i din anmälan.

Hur avbokar jag?

Skicka ett e-postmeddelande till: carina.haraldsson@hh.se.

Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor?

Carina Haraldsson
samordnare
carina.haraldsson@hh.se
035-16 77 85

Nätverk inom RUC

RUC driver flera nätverk inom skolutveckling och lärande. I nätverken ingår representanter från RUC:s samarbetskommuner och fristående verksamheter.

Nätverk för matematikutveckling

Skolverkets matematiksatsning genomfördes 2009–2013, med stöd för samordning av beviljade projekt ute i skolområdena. Under projekttiden byggdes ett nätverk för matematikutvecklingsgrupper inom Halland upp, med syfte att skapa en arena för nätverkande.

Nätverket för matematikutveckling träffas fortlöpande, med stöd från RUC:s samråd. Här kan gemensamma behov problematiseras och deltagarna kommunicerar alternativa erfarenheter och lösningar. Vidare har seminarier och andra aktiviteter genomförts inom projekttiden.

Ansvarig: Caroline Nagy

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling

RUC:s samverkanskommuner, Halmstad kommun, RUC, Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS), Region Halland och Skolverket samverkar kring ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete för språk-, läs- och skrivutveckling.

Ansvarig: Erika Eklöf

Regionalt nätverk för samordnare inom Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

RUC leder och stödjer processen i regionens nätverk för samordnare inom utvecklingsarbetet kring utbildningens kvalitet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Samordnarna finansieras av Skolverket och ska stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

Ansvarig: Heike Peter och Camilla Bagler

 

RUC-samarbeten med fristående verksamheter

Enskilda alternativ inom skolområdet är en viktig del av utvecklingen både inom samhället och näringslivet, och borgar för mångfalden i samhället. RUC samverkar med fristående verksamheter på flera sätt. RUC bjuder regelbundet in fristående verksamheter till informations- och diskussionsmöten.

RUC är en mötesplats mellan aktörer i regionen och Högskolan, och genom utvecklande samarbete vill vi främja skolutveckling i regionens skolor och mellan medarbetare inom kommunal och enskild förskole- och skolverksamhet. Varje år inbjuds därför representanter för de enskilda verksamheterna till informations- och diskussionsmöten. Då väljs även representanter för de fristående verksamheterna till Samrådet.

RUC har avtal med drygt 30 enskilda förskolor i regionen, vilket möjliggör deltagande i kompetensutvecklingsinsatser utan kostnad.

Kontakta RUC:s utvecklingsledare för mer information om hur din fristående verksamhet kan teckna avtal med RUC.

 

Samrådet

Samrådet är en betydelsefull länk mellan skola, lärarutbildning och forskning. I samrådet ingår representanter från de kommuner och organisationer som är knutna till RUC vid Högskolan i Halmstad.

I Samrådet lyfts behov och intressen inom skolutveckling som styr vilka aktiviteter och projekt som RUC initierar och driver.

Samarbetskommuner/fristående skolor samt kontaktpersoner:

 • Båstads kommun – Birgitta Berséus, förskoleutvecklare, och Marika Forsell, utvecklingsledare
 • Falkenbergs kommun – Pia Hjertström, verksamhetschef kvalitet och utveckling
 • Halmstads kommun BUF – Fredrik Landelius, avdelningschef kvalitet, och Mattias Hoffert, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen
 • Halmstads kommun UAF – Frank Wedding, rektor
 • Hylte kommun – Martin Boberg, utredare
 • Kungsbacka kommun – Karolina Reinhold, utvecklingsledare
 • Laholms kommun – Ingela Månsson, avdelningschef, och Jessica Petersson, kvalitetsutvecklare
 • Varbergs kommun UAF – Tobias Ramstedt, rektor
 • Varbergs kommun BUF – Maria Wirén, utvecklingschef
 • Ängelholms kommun – Frida Wirén, grundskoleutvecklare och förstelärare
 • Fristående skolor – Malin Svensson, förskolechef, och Peter Höjman, rektor
 • Region Halland – Håkan Cajander, social hållbarhetsstrateg

Samrådets mötesdatum 2019

 • 1 februari
 • 15 mars
 • 24 maj
 • 6 september
 • 25 oktober
 • 28–29 november

Anmälan till Samrådet lunch till lunch konferens 28–29 november:

Sista anmälningsdag är den 27 oktober klockan 23.59.
Jag kommer att delta:
Jag kommer att delta:uppdaterad

2019-06-05

Kontakt

Dela

Kontakt