Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan, skolor och förskolor i regionen. Här hittar du information om RUC:s kurser och uppdragsutbildningar, öppna föreläsningar, nätverk och om samarbets­organet Samrådet.

Kurser och uppdragsutbildningar inom RUC

RUC erbjuder kurser och uppdragsutbildningar, både i egen regi och på uppdrag av andra aktörer och myndigheter. Följande kurser ges höstterminen 2020 (listan kommer att uppdateras kontinuerligt):

Öppna föreläsningar inom RUC

Du som arbetar hos en arbetsgivare som har ett samarbetsavtal med RUC är välkommen till våra öppna föreläsningar, liksom Högskolans personal och studenter. Föreläsningarna är kostnadsfria. Föranmälan krävs.

Mer om öppna föreläsningar inklusive anmälan

Kvinna i röd t-shirt föreläser vid vit bakgrund, många åskådares huvuden syns bakifrån. Foto.

Nätverk inom RUC

Inom RUC finns flera nätverk inom skolutveckling och lärande. I nätverken ingår representanter från RUC:s samarbetskommuner och fristående verksamheter.

  • Nätverk för matematikutveckling
  • Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling
  • Regionalt nätverk för samordnare inom Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

Mer om nätverk inom RUC

Samrådet

I Samrådet ingår representanter från de kommuner och organisationer som har avtal med RUC vid Högskolan i Halmstad. Samrådet utgör en betydelsefull länk mellan skola, lärarutbildning och forskning.

Mer om Samrådet

Om RUC

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan, skolor och förskolor i regionen. RUC arbetar för skolutveckling samt erbjuder kompetensutveckling för dig som är lärare eller ledare inom skolväsendet. För att delta i RUC:s verksamhet ingår kommuner och fristående skolverksamheter avtal med Högskolan i Halmstad.

Huvudmålet med RUC är att öka kvaliteten på lärarutbildningens forskning och utbildning. Det sker genom att skapa en väl fungerande samverkan med det omgivande samhället.

Ett mål är också att göra aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för kommuner, skolor, lärare, skolpersonal och skolledare. RUC bevakar viktiga händelser inom skolområdet och erbjuder fortbildning och kompetensutvecklande insatser utifrån de behov som finns i verksamheten vid skolor.

uppdaterad

2020-04-23

Kontakt

Dela

Kontakt