Sök

Samarbetskommuner ämneslärarutbildning/KPU

Högskolan i Halmstad samarbetar med kommuner och skolor i Halland, Skåne och Småland vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen för ämneslärare och KPU.

Samarbetet har som mål att skapa goda förutsättningar för att tillsammans utbilda väl kvalificerade lärare. Samverkan syftar också till att stärka kvaliteten i lärarutbildningen samt stimulera till kompetensutveckling av i skolan verksamma lärare.

Lärarstudenterna ges under VFU möjlighet att under handledning följa och aktivt ta del av verksamheten i syfte att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva läraryrket.

Ett VFU-område omfattar antingen en kommunal förvaltning eller en fristående skola. I varje område finns en lokal VFU-samordnare. Denna person är VFU-områdets kontaktperson och länk till Högskolans samordnare/handläggare och de studenter som gör VFU i området.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt