Sök

Grundlärare F–3: Blanketter och riktlinjer för VFU och VI-dagar

För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha genomfört föregående VFU-perioder med godkänt betyg.


Termin
och
VFU-veckor
HT22/VT23

Kurser


Informationsmöten
för VFU-handledare

Riktlinjer och Bedömningsrapporter

Studentens underlag för VI-dagar

1 – höst

v 41–42

UVK 1 (Den professionella läraren)

Svenska I


Bedömningsrapport VFU 1 Word, 39.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 1 Word, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 1, HT22 Pdf, 176.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i Svenska I Pdf, 391.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2 – vår

v 9–11


Svenska II

Engelska


Bedömningsrapport VFU 2 Word, 43.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 2 Word, 35.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 2, VT23 Pdf, 215.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i Svenska II Pdf, 300.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i engelska Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.

3 – höst

v 42–43

UVK 2
(Didaktik och bedömning)

UVK 3
(Läraren som ledare)


Bedömningsrapport VFU 3 Word, 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 3 Word, 34.4 kB.

Riktlinjer för VFU 3, HT22 Pdf, 215.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i UVK 2, HT22 Pdf, 572.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i UVK 3 Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

4 – vår

v 16–18

Matematik


Bedömningsrapport VFU 4 Word, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 4 Word, 33.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 4, VT23 Pdf, 193.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i matematik, VT23 Pdf, 353.5 kB, öppnas i nytt fönster.

5 – höst

v 45–48

No/Tk


Bedömningsrapport VFU 5 Word, 46.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 5 Word, 32.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 5, HT22 Pdf, 165.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i No/Tk, HT22 Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.

6 – vår

v 6

UVK 4
(Specialpedagogik)


Examensarbete I


Bedömningsrapport VFU 6 Word, 37.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 6 Word, 34.5 kB.

Riktlinjer för VFU 6, VT23 Pdf, 229.4 kB.

Studentens VI-dagsunderlag i UVK 4, VT23 Pdf, 229.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Studentens VI-dagsunderlag i Examensarbete I Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.

7 – höst

ingen VFU

SOStudentens VI-dagsunderlag i SO Pdf, 126.9 kB, öppnas i nytt fönster.

8 – vår

v 6–7 + 9–11

UVK 6
(slut-VFU)


Examensarbete II


Bedömningsrapport VFU 7 Word, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 7 Word, 155.8 kB.

Riktlinjer för VFU 7, VT23 Pdf, 348.6 kB, öppnas i nytt fönster.Studentens VI-dagsunderlag i Examensarbete II Pdf, 93.9 kB, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt