Sök

Grundlärare F–3: Blanketter och riktlinjer för VFU och VI-dagar

För tillträde till kurs som innehåller VFU ska studenten ha genomfört föregående VFU-perioder med godkänt betyg.


Termin
och
VFU-veckor
VT22/HT22

Kurser


Informationsmöten
för VFU-handledare

Riktlinjer och VFU-blanketter

Underlag för VI-dagar

1 – höst

v 41-42

UVK 1 (Den professionella läraren)

Svenska


Närvaro- och om­dömesblankett VFU 1 Word, 37.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 1 Word, 26.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 1, HT21 Pdf, 251.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i svenska Pdf, 486.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2 – vår

v 9-11


Svenska

Engelska


Närvaro- och om­dömesblankett VFU 2 Word, 49.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 2 Word, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 2, VT22 Pdf, 251.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i svenska Pdf, 564.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i engelska Pdf, 263.6 kB, öppnas i nytt fönster.

3 – höst

v 42-43

UVK 2
(Didaktik och bedömning)

UVK 3
(Läraren som ledare)


Närvaro- och om­dömesblankett VFU 3 Word, 43.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 3 Word, 25.9 kB.

Riktlinjer för VFU 3, HT21 Pdf, 251.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i UVK 2, HT21 Pdf, 499.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i UVK 3 Pdf, 217.1 kB, öppnas i nytt fönster.

4 – vår

v 16-18

Matematik


Närvaro- och om­dömesblankett VFU 4 Word, 51.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 4 Word, 27.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 4, VT22 Pdf, 206.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i matematik, VT22 Pdf, 546.2 kB, öppnas i nytt fönster.

5 – höst

v 45-48

No/Tk


Närvaro- och om­dömesblankett VFU 5 Word, 49.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 5 Word, 25.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 5, HT21 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i No/Tk, HT21 Pdf, 437.3 kB, öppnas i nytt fönster.

6 – vår

v 6

UVK 4
(Specialpedagogik)


Närvaro- och om­dömesblankett VFU 6 Word, 36.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 6 Word, 25.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 6, VT22 Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för VI-dagar i UVK 4, VT22 Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster.

7 – höst

ingen VFU

SOUnderlag för SO, HT21 Pdf, 174.8 kB, öppnas i nytt fönster.

8 – vår

v 5-10
(25 dagar)

UVK 6
(slut-VFU)


Examensarbete II


Närvaro- och bedömningsblankett VFU 7 Word, 752.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Självvärdering VFU 7 Word, 27.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för VFU 7, VT22 Pdf, 416.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för


Underlag för VI-dagar i Examensarbete II, VT22 Pdf, 66.7 kB, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt