Sök

SamLärs nätverk

SamLärs nätverk är en betydelsefull länk mellan förskola, skola, lärarutbildning och forskning. I nätverket lyfts behov och intressen inom skolutveckling som styr vilka aktiviteter och projekt som SamLär initierar och driver.

Representanter för skolverksamheter:

 • Båstads kommun – Jessica Arvidsson, biträdande skolchef
 • Falkenbergs kommun
 • Fristående skolor – Malin Svensson, rektor, och Peter Höjman, rektor
 • Halmstads kommun BUF – Mattias Hoffert, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen
 • Halmstads kommun UAF – Alexandra Botteri, kvalitetsutvecklare
 • Hylte kommun – Martin Boberg, kvalitetsstrateg
 • Laholms kommun – Amanda Larsson, utvecklingsledare, och Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare
 • Varbergs kommun, FGF – Erica Eklöf, utvecklingsstrateg, och
  Martin Hassel, kvalitets- och utvecklingschef
 • Varbergs kommun, UAF – Sofia Rådström Andersson, gymnasiechef
 • Ängelholms kommun – Frida Wirén, grundskoleutvecklare, och Per-Erik Holmén, utvecklingschef

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt

 • Charlotte Berglund

 • Samverkanskoordinator vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle