Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska

300 hp

Som ämneslärare i gymnasieskolan har du den spännande uppgiften att handleda och undervisa ungdomar på väg in i vuxenlivet. Samtidigt får du fördjupa dig i och dela med dig av dina egna favoritämnen. På ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad lär du dig att behärska de pedagogiska metoder och verktyg du behöver för att lyckas och trivas som
lärare i svenska och engelska.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare
och studenter. Samhällsutmaningar, samverkan och samtida relevans står i centrum, och du
får uppleva olika former av undervisning och examination.

Med digitala redskap och kreativa arbetsformer förbereder du dig för ett arbete i framtidens skola. Du
kommer exempelvis att arbeta i vår storsatsning Digitalt laborativt centrum (DLC), en
högteknologisk, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur. Tillgången till den senaste
digitala tekniken, mötesplatser och kreativa ytor gör utbildningen unik.

Kurser och kompetenser i fokus

Ämneslärarutbildningen ger dig rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i
framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för
läraryrket: exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Större delen av utbildningen utgörs av de två ämnen som du kommer att undervisa i, det vill säga
svenska och engelska. Förutom ämnesstudier och ämnesdidaktik skriver du också två
examensarbeten, ett i varje ämne.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar vi hela tiden
innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Samverkan med arbetslivet

Studierna är tätt kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en gymnasieskola. Denna är länken mellan dina teoretiska kunskaper och ditt framtida yrkesarbete. Den ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på skolor och att träna på och få inblick i lärarens olika arbetsuppgifter. Du som läser till ämneslärare gör din VFU på en högstadie- och en gymnasieskola i någon av våra samarbetskommuner.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

UVK 1: Den professionella läraren 15 hp inkl 3 hp VFU

Svenska I: Introduktion till svenskämnet 15 hp

Svenska II: Perspektiv på språk och språkanvändning 22,5 hp

Engelska I: Lärande och undervisning i engelska för ämneslärare gymnasieskolan: Introduktion 7,5 hp

År 2

Engelska II: Engelsk språkvetenskap och litteratur: Struktur och terminologi 15 hp

Svenska III: Intersektionella aspekter på språk och text 15 hp

UVK 2: Läraren som ledare 15 hp inkl 1,5 VFU

Ämnes-VFU 1 7,5 hp

UVK 3: Specialpedagogik 7,5 hp

År 3

Svenska IV: Text från antik till nutid 22,5 hp

Engelska III: Multimodaliteter och mångfald i den engelskspråkiga världen 7,5 hp

Engelska IV: Lärande och undervisning i engelska för ämneslärare gymnasieskolan: teori och praktik 22,5 hp

UVK 4: Vetenskapsteori och metod 7,5 hp

År 4

UVK 5: Didaktik och bedömning 15 hp inkl 3 hp VFU

Ämnes-VFU 2 7,5 hp

Engelska V: Engelsk litteraturhistoria, genrer och akademiskt skrivande 7,5

Engelska VI: Engelsk språkvetenskap, akademisk skrivande och forskningsmetodik 15 hp

Engelska VII: Examensarbete i engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan 15 hp

År 5

Svenska V: Språk och litteratur i bruk 30 hp

UVK 6: Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp inkl 7,5 hp VFU

Svenska VI: Examensarbete i svenska 15 hp


UVK = Utbildningsvetenskaplig kärna

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning har du behörighet att söka till Magisterprogrammet i aktionslärande, 60 hp (programmet ges vissa läsår).

Arbetsliv

Programmet Ämneslärare i gymnasiet – svenska och engelska gör dig behörig att undervisa på gymnasiet, i årskurserna 7–9 och på vuxenutbildningen.

Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Som gymnasielärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever i olika ämnen. Ungdomarna som är på väg in i vuxenlivet ger dig dessutom ständigt möjligheter att själv utmanas, utvecklas och lära dig nytt.

Rektorer har vanligen en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning ledarkompetens som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

På ämneslärarutbildningen kan du läsa en kurs vid ett utländskt universitet eller göra en del av din VFU utomlands. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. På senare år har våra studenter valt att bland annat studera i Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11303

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6c). Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A6c).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela