Sök

Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska

300 hp

Som ämneslärare i gymnasieskolan har du den spännande uppgiften att handleda och undervisa ungdomar på väg in i vuxenlivet. Samtidigt får du fördjupa dig i och dela med dig av dina egna favoritämnen. På ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad lär du dig att behärska de pedagogiska metoder och verktyg du behöver för att lyckas och trivas som lärare i svenska och engelska.

Om utbildningen

Vad läser du som ämneslärare?

Ämneslärarutbildningen ger dig rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket: exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Större delen av utbildningen utgörs av de två ämnen som du kommer att undervisa i, det vill säga svenska och engelska. Förutom ämnesstudier och ämnesdidaktik skriver du också två examensarbeten, ett i varje ämne.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar vi hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT23.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

År 1

År 2

 • Engelska II: Engelsk språkvetenskap och litteratur: Struktur och terminologi, 15 hp
 • Svenska III: Intersektionella aspekter på språk och text, 15 hp
 • UVK 2: Läraren som ledare, 15 hp (inklusive 1,5 hp VFU)
 • Ämnes-VFU 1, 7,5 hp
 • UVK 3: Specialpedagogik, 7,5 hp

År 3

 • Svenska IV: Text från antik till nutid, 22,5 hp
 • Engelska III: Multimodaliteter och mångfald i den engelskspråkiga världen, 7,5 hp
 • Engelska IV: Lärande och undervisning i engelska för ämneslärare gymnasieskolan: teori och praktik, 22,5 hp
 • UVK 4: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp

År 4

 • UVK 5: Didaktik och bedömning, 15 hp (inklusive 3 hp VFU)
 • Ämnes-VFU 2, 7,5 hp
 • Engelska V: Engelsk litteraturhistoria, genrer och akademiskt skrivande, 7,5 hp
 • Engelska VI: Engelsk språkvetenskap, akademiskt skrivande och forskningsmetodik, 15 hp
 • Engelska VII: Examensarbete i engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp

År 5

 • Svenska V: Språk och litteratur i bruk, 30 hp
 • UVK 6: Utveckling och utvärdering av lärande, 15 hp (inklusive 7,5 hp VFU)
 • Svenska VI: Examensarbete i svenska, 15 hp

UVK = utbildningsvetenskaplig kärna

VFU = verksamhetsförlagd utbildning

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Studierna är tätt kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Den är länken mellan dina teoretiska kunskaper och ditt framtida yrkesarbete. Den ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på skolor och att träna på och få inblick i lärarens olika arbetsuppgifter. Du som läser till ämneslärare gör din VFU på högstadie- och gymnasieskolor i någon av våra samarbetskommuner.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Samhällsutmaningar, samverkan och samtida relevans står i centrum, och du får uppleva olika former av undervisning och examination.

Med digitala redskap och kreativa arbetsformer förbereder du dig för ett arbete i framtidens skola. Du kommer exempelvis att arbeta i Digitalt laborativt centrum (DLC), en teknologisk, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur. Tillgången till den senaste digitala tekniken, mötesplatser och kreativa ytor gör utbildningen unik.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå.

Vad kan du jobba med?

Programmet Ämneslärare i gymnasiet – svenska och engelska gör dig behörig att undervisa på gymnasiet, i årskurserna 7–9 och på vuxenutbildningen.

Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Som gymnasielärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever i olika ämnen. Ungdomarna som är på väg in i vuxenlivet ger dig dessutom ständigt möjligheter att själv utmanas, utvecklas och lära dig nytt.

Rektorer har vanligen en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning ledarkompetens som är värdefulla i många yrken.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att studera vidare inom dina olika ämnen.

Studera utomlands

På ämneslärarutbildningen kan du läsa en kurs vid ett utländskt universitet eller göra en del av din VFU utomlands. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. På senare år har våra studenter valt att bland annat studera i Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Två unga män ler och tittar in i kameran. De håller i varsin blombukett. Foto.

Lärarstudenter belönades för examensarbete

Kortklippt man i grå kavaj och svart tröja står vid grönbladig växt inomhus. Foto.

Ämneslärarstudent får stipendium

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11303

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela