Grundlärarutbildning (åk 4-6)

240 hp

Som grundlärare för årskurs 4–6 har du en viktig roll att spela i människors liv och för samhällets utveckling. Genom att väcka och tillgodose elevernas kunskapslust lägger du grunden för deras framtid. På Grundlärarutbildningen lär du dig att behärska de olika pedagogiska metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas i ditt arbete.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du kommer att studera i varierade miljöer, både ute i naturen med utomhuspedagogik och inomhus i Högskolans egna innovativa utbildningsmiljöer.

Du har exempelvis tillgång till vår storsatsning Digitalt laborativt centrum (DLC), en högteknologisk, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur. DLC erbjuder den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design, samt ett framtidslabb för att utveckla skolans lärmiljöer.

Kurser och kompetenser i fokus

Grundlärarutbildningen (åk 4–6) ger dig förutsättningar att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket: ledarskap, lärandeteorier, bedömning och betygsättning, specialpedagogik samt utvecklingsarbete. Dessa kunskaper ger dig redskap att leda undervisning och skapa goda relationer med dina framtida elever.

Du läser ämneskurser i svenska, engelska och matematik. I svenska och engelska får du arbeta med kreativa metoder i läs- och skrivutveckling. I matematiken lär du dig att utmana dina framtida elever i de olika räknesätten. I en valbar kurs väljer du mellan samhällsorienterande eller naturorienterande ämnen och teknik då du får prova på undervisning utanför klassrummet och i laborativ miljö. Du skriver dessutom två examensarbeten inom ett ämne så att du får fördjupade kunskaper och en spetskompetens inom just detta ämne.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar vi hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Samverkan med arbetslivet

Den nära kopplingen till arbetslivet löper som en röd tråd genom hela studietiden, och på som grundlärarstudent på Högskolan i Halmstad är du kopplad till en övningsskola där du gör din praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är en viktig del av lärarutbildningen och ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på skolor och att praktisera lärarens olika arbetsuppgifter. Utöver VFU deltar du regelbundet i verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på övningsskolan. Eftersom du återvänder till samma skola flera gånger skapar du långvariga relationer till både eleverna och arbetslaget.

VFU och VI-dagarna genomför du på någon av de övningsskolor som Högskolan samarbetar med i Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg. Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

UVK 1 för grundlärare åk 4–6: Den professionella läraren 15 hp

Svenska för grundlärare åk 4–6 33 hp

UVK 2 för grundlärare åk 4–6: Läraren som ledare 12 hp

År 2

Engelska för grundlärare åk 4–6 34,5 hp

UVK 3 för grundlärare åk 4–6: Didaktik och bedömning 18 hp inkl 3 hp VFU

Matematik för grundlärare åk 4–6 37,5 hp (kursen fortsätter år 3)

År 3

Matematik för grundlärare åk 4–6 37,5 hp (fortsättning från år 2)

Valbar ämnesfördjupning 30 hp: Naturorienterande ämnen och teknik eller Samhällsorienterande ämnen

År 4

UVK 4 Specialpedagogik för grundlärare åk 4–6 9 hp

UVK 5 Vetenskaplig teori och metod för grundärare åk 4–6 6 hp

Examensarbete I för grundlärare åk 4–6 15 hp

UVK 6 Utvecklings- och utvärderingsarbete för grundlärare åk 4–6 15 hp

Examensarbete II för grundlärare åk 4–6 15 hp


UVK = Utbildningsvetenskaplig kärna

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning har du behörighet att söka till Magisterprogrammet i aktionslärande, 60 hp (programmet ges vissa läsår) som ges på Högskolan i Halmstad.

Arbetsliv

Grundlärarutbildning (åk 4–6) förbereder dig för att arbeta med tio- till tolvåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- eller samhällsorienterande ämnen.

Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Som grundlärare spelar du en central roll för att stimulera och motivera elevernas läs-, skriv- och matematikutveckling.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad lägger stor vikt vid det internationella perspektivet, och har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Som grundlärarstudent har du möjlighet att ta del av det internationella utbytessamarbetet i exempelvis Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Nya Zeeland. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11301

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela