Sök

Grundlärarutbildning (åk 4-6)

240 hp

Är du intresserad av lärande och att arbeta i skolans värld? Som grundlärare för årskurs 4–6 kommer du att spela en viktig roll för människor och för samhället. Du möter elever som har stor nyfikenhet och kunskapslust, och med olika pedagogiska metoder från din utbildning kommer du att lägga grunden för deras framtid.

Om utbildningen

Vad läser du som grundlärare?

Grundlärarutbildningen (åk 4–6) ger dig förutsättningar att möta och inspirera eleverna i framtidens skola. Under hela din utbildning tränar du på din framtida yrkesroll under praktikperioder och verksamhetsintegrerade dagar på skolor. I den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan studerar du bland annat områden som ledarskap, lärandevetenskap och specialpedagogik, vilket ger dig redskap att leda undervisning och skapa goda relationer med dina framtida elever.

Du studerar olika ämnes- och kunskapsområden som förbereder dig för lärarrollen. Du läser ämneskurser i svenska, engelska och matematik. I svenska och engelska arbetar du med kreativa metoder om läs- och skrivutveckling samt metoder för att lära ett andraspråk. I matematiken utvecklar du kunskaper i att utmana dina framtida elever i de olika räknesätten.

Under ditt tredje år på utbildningen läser du en valbar kurs. Du kan välja mellan samhällsorienterande ämnen eller naturorienterande ämnen och teknik, där du får prova på undervisning utanför klassrummet och i laborativ miljö. Under sista året skriver du ett fördjupande examensarbete inom ett av ämnena, vilket ger dig en spetskompetens inom just detta ämne.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar vi hela tiden innehållet i utbildningen samtidigt som vi behåller en hög kvalitet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

År 1

 • Ledarskap, didaktik och lärande för grundlärare, 15 hp – inklusive 1,5 hp VFU
 • Svenska I för årskurs 4–6, 15 hp
 • Didaktiskt ledarskap för årskurs 4–6, 15 hp – inklusive 3 hp VFU
 • Engelska I för årskurs 4–6, 15 hp

År 2

 • Specialpedagogiska perspektiv och bedömning för årskurs 4–6, 15 hp – inklusive 3 hp VFU
 • Engelska II för årskurs 4–6, 15 hp
 • Matematik I för årskurs 4–6, 22,5 hp
 • Ämnes-VFU I för grundlärare åk 4–6, 7,5 hp

År 3

 • Valbar kurs på grundnivå:
  • Naturorienterande ämnen/teknik för årskurs 4–6, 30 hp

eller

  • Samhällsorienterande ämnen för årskurs 4–6, 30 hp
 • Svenska II för årskurs 4–6, 15 hp
 • Ämnes-VFU II för grundlärare årskurs 4–6, 7,5 hp
 • Matematik II för årskurs 4–6, 7,5 hp

År 4

 • Ledarskap och utvecklingsarbete för grundlärare, 22,5 hp – inklusive 7,5 hp VFU
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik för grundlärare, 7,5 hp
 • Examensarbete för grundlärare, 30 hp

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Samarbete med arbetslivet

När du läser till grundlärare ingår praktik och det finns en stark anknytning till arbetslivet under hela din studietid. Som grundlärarstudent på Högskolan i Halmstad är du kopplad till en övningsskola där du gör din praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är en viktig del av lärarutbildningen som ger dig möjlighet att träna på att vara lärare och att undervisa. På övningsskolan kommer du att praktisera lärarens olika arbetsuppgifter. Utöver VFU deltar du regelbundet i verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på din övningsskola för att bli en del av skolans kollegium och för att få insyn i hela skolverksamheten. Eftersom du återvänder till samma skola flera gånger skapar du långvariga relationer till både eleverna och arbetslaget.

VFU och VI-dagarna genomför du på någon av de övningsskolor som Högskolan samarbetar med i Båstad, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Hylte, Höganäs, Laholm, Varberg och Ängelholm. Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

Testa, pröva och experimentera

I Grundlärarutbildningen deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du kommer att studera i varierade miljöer, både ute i naturen med utomhuspedagogik och inomhus i Högskolans egna utbildningsmiljöer.

På Högskolan har du tillgång till Digitalt laborativt centrum (DLC), vår teknologiska, kreativa miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur. DLC erbjuder den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design, samt ett framtidslabb för att utveckla skolans lärmiljöer.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6.

Vad kan du jobba med?

Grundlärarutbildning (åk 4–6) förbereder dig för att arbeta på grundskolan med tio- till tolvåriga barn och att undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- eller samhällsorienterande ämnen. Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad lägger stor vikt vid det internationella perspektivet, och har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Som grundlärarstudent har du möjlighet att ta del av det internationella utbytessamarbetet i exempelvis Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Nya Zeeland. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

En ung kvinna står med armarna i kors framför en tv-skärm omgiven av leksaker. Foto.

Fem frågor till studenten Marcus Nilsson

En ung kvinna står med armarna i kors framför en tv-skärm omgiven av leksaker. Foto.

Lärarstudenter från USA berättar om utbytet i Halmstad

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11309

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela