Sök

Grundlärarutbildning (åk F-3)

240 hp

Som grundlärare i förskoleklass och årskurserna 1–3 spelar du en central roll för barn under deras första, nyfikna skolår. Du får vara med och lägga grunden för deras språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling, samtidigt som du vidgar deras värld med kunskaper om hur samhället och naturen fungerar. På grundlärarutbildningen lär du dig att behärska olika pedagogiska metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas i ditt arbete.

Om utbildningen

Vad läser du som grundlärare?

Grundlärarutbildningen (åk F–3) ger dig förutsättningar att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket: ledarskap, lärandeteorier, bedömning och betygsättning, specialpedagogik samt utvecklingsarbete. Dessa ger dig redskap att leda undervisning och skapa goda relationer med dina framtida elever.

Du läser ämneskurser i svenska, engelska och matematik. I svenska och engelska får du arbeta med kreativa metoder för att lära barn läsa, skriva och lära sig främmande språk. Du arbetar också med att lära barn att räkna och på olika sätt utmana dina elever inom matematiken. Du läser även naturorienterande ämnen och teknik samt samhällsorienterande ämnen, då du får prova på undervisning utanför klassrummet och i laborativ miljö. Du skriver dessutom två examensarbeten inom ett ämne så att du får fördjupade kunskaper och en spetskompetens inom just detta ämne.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar vi hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Samarbete med arbetslivet

Den nära kopplingen till arbetslivet löper som en röd tråd genom hela studietiden, och på som grundlärarstudent på Högskolan i Halmstad är du kopplad till en övningsskola där du gör din praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är en viktig del av lärarutbildningen och ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på skolor och att praktisera lärarens olika arbetsuppgifter. Utöver VFU deltar du regelbundet i verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på övningsskolan. Eftersom du återvänder till samma skola flera gånger skapar du långvariga relationer till både eleverna och arbetslaget.

VFU och VI-dagarna genomför du på någon av de övningsskolor som Högskolan samarbetar med i Falkenberg, Halmstad, Laholm, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Varberg och Hylte. Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du kommer att studera i varierade miljöer, både i naturen med utomhuspedagogik och inomhus i verkstäder med digitala och analoga redskap.

Din utbildning sker både genom praktik på så kallade övningsskolor och i våra egna innovativa utbildningsmiljöer. Övningsskolor innebär att du under hela din utbildningstid får möjlighet att träna på reella undervisningssituationer och på den praktiska lärarrollen i ett äkta sammanhang med elever på din övningsskola. På Högskolan har du tillgång till Digitalt laborativt centrum (DLC), vår högteknologiska, kreativa miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur. DLC erbjuder den senaste utrustningen inom visualisering, simulering och design, samt ett framtidslabb för att utveckla skolans lärmiljöer.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT23.

År 1

 • Ledarskap, didaktik och lärande för grundlärare, 15 hp – inklusive 1,5 hp VFU
 • Svenska I för skolår F–3, 15 hp
 • Engelska för skolår F–3, 15 hp
 • Ledarskap och lärande för skolår F–3, 15 hp – inklusive 3 hp VFU

År 2

 • Matematik I för skolår F–3, 15 hp
 • Ämnes-VFU I för grundlärare åk F–3, 7,5 hp
 • Utvärdering och specialpedagogiska perspektiv för skolår F–3, 15 hp – inklusive 3 hp VFU
 • Samhällsorienterande ämnen för skolår F–3, 22,5 hp

År 3

 • Svenska II för skolår F–3, 15 hp
 • Matematik II för skolår F–3, 15 hp
 • Naturorienterande ämnen/teknik för skolår F–3, 22,5 hp
 • Ämnes-VFU II för grundlärare åk F–3, 7,5 hp

År 4

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik för grundlärare, 7,5 hp
 • Examensarbete för grundlärare, 30 hp
 • Ledarskap och utvecklingsarbete för grundlärare, 22,5 hp – inklusive 7,5 hp VFU

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.

Vad kan du jobba med?

Grundlärarutbildning (åk F–3) förbereder dig för att arbeta med sex- till nioåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- och samhällsorienterande ämnen.

Läraryrket är ett viktigt, omväxlande och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Som grundlärare spelar du en central roll för att stimulera och motivera elevernas läs-, skriv- och matematikutveckling.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad lägger stor vikt vid det internationella perspektivet, och har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Som grundlärarstudent har du möjlighet att ta del av det internationella utbytessamarbetet i exempelvis Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Nya Zeeland. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2022

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 981

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11311

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela