Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare årskurs 7-9

60 hp

Vill du jobba med ditt intresse och göra en viktig insats i skolans värld? Komplettera dina kunskaper och bli lärare, ett yrke där du får fördjupa dig i dina favoritämnen. Som lärare tar du till vara på dina tidigare erfarenheter och delar med dig till ungdomar. Om du har en kandidatexamen sedan tidigare, exempelvis som agronom, sociolog eller i statsvetenskap, litteraturvetenskap eller matematik, kan du vara behörig att studera kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att bli lärare i årskurs 7–9. Du läser programmet på helfart och delvis på distans. Obligatoriska träffar och examinerande moment (till exempel salstentamen) sker på Campus Varberg, som Högskolan i Halmstad samarbetar med i detta program. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, gör du på en skola. I det här programmet blir du del av en ny nationell satsning att läsa KPU under endast två terminer.

Om utbildningen

Vad är KPU?

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärare högstadiet, är en utbildning för dig som redan har en högskoleexamen och som vill arbeta med undervisning i årskurs 7–9. På utbildningen får du redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket, exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar Högskolan i Halmstad hela tiden innehållet i lärarutbildningarna för att bibehålla en hög kvalitet.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

 • Lärarens professionsuppdrag, 15 hp
  • UVK, 6,5 hp
  • ÄT/ÄD, 3,5 hp
  • VFU, 5 hp
 • Lärandeteori, didaktik, bedömning och betygssättning, 15 hp
  • UVK, 6 hp
  • ÄT/ÄD, 9 hp
 • Ledarskap, kommunikation och konflikthantering, 15 hp
  • UVK, 7,5 hp
  • VFU, 7,5 hp
 • Forskning, utveckling och utvärdering, 15 hp
  • ÄT/ÄD, 7,5 hp
  • VFU, 7,5 hp

UVK = utbildningsvetenskaplig kärna

ÄT/ÄD = ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska studier

VFU = verksamhetsförlagd utbildning

Programansvarig berättar

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har grundläggande behörighet samt examen enligt SFS 2021:1336.

Samarbete med arbetslivet

Studierna är nära kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din VFU på en skola. Den är länken mellan dina teoretiska kunskaper och ditt framtida yrkesarbete. VFU ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på en eller flera skolor och att under handledning utföra ämneslärarens olika arbetsuppgifter.

VFU-plats kan endast garanteras i Högskolan i Halmstads samarbetskommuner, men om det är praktiskt möjligt kan VFU göras i annan kommun.

Testa, pröva och experimentera

På kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) lär du dig att behärska de metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas som lärare. Utbildningen tar också avstamp i samhällets utveckling och utmaningar samt i nära samverkan med skolor. Du möter olika former av undervisning och examination, och du träffar och har kontakt med andra studenter vilket ger en mångfald av lärorika erfarenheter.

Vi använder innovativa redskap och arbetsformer för att förbereda dig för ett arbete i framtidens skola. Undervisningen sker i huvudsak på distans och är mellan campusträffarna nätbaserad. Utbildningen inleds med en obligatorisk träff under vecka 36. Därefter ingår två–tre obligatoriska träffar på Campus Varberg per termin. Under träffarna introduceras och examineras bland annat olika undervisningsmoment och uppgifter. Du kommer också att kunna använda dig av Digitalt laborativt centrum (DLC) som finns på campus i Halmstad, Högskolan i Halmstad, för att fördjupa dig i och problematisera kring digitalt lärande.

”Om du är intresserad av att byta yrkesbana och vill jobba med unga elever, då tipsar jag dig att läsa KPU för det är den bästa och kortaste vägen.”

Waleed Mlook, student på KPU

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen med inriktning på arbete i årskurs 7–9.

Vad kan du jobba med?

Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare, gör dig behörig att, beroende på dina tidigare akademiska studier, undervisa i ett eller flera ämnen i årskurs 7–9.

Det finns stor efterfrågan på lärare inom de flesta ämnen. En lärarutbildning ger dig därför goda chanser till framtida arbete. Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera eleverna.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

En man klädd i vit skjorta och lila väst som ler och tittar in i kameran. Foto.

Från forskare till NO-lärare

Man med skjorta som står i en trappa. Foto.

Anton behövde inte gå tillbaka till ruta ett

Kontakt

 • Frågor om studier – kontakta studie- och karriärvägledning
 • Behörighet, urval, antagning och övriga frågor – kontakta kpu@hh.se
 • Frågor om utbildningens innehåll – kontakta programansvarig: du hittar kontaktuppgifter i rutan med utbildningsinfo.

Antagningspoäng hösten 2023

BI: * / 16,38**

BII: * / 11,40**

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

** Antagningspoäng för undervisningsämne samhällskunskap.

HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne religionskunskap
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11411

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne samhällskunskap
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11412

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne svenska
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11413

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne matematik, teknik
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11418

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne biologi
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11417

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne engelska
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11419

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne fysik
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11420

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne historia
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11414

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne kemi
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11415

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo
HT 2024 (Distans (Campus), Varberg, 100%) - undervisningsämne matematik
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11416

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt antingen generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar) eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336 (med senare ändringar). Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336 med senare ändringar).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Obligatoriska sammankomster:

5

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela