Sök

Magisterprogram i företagsekonomisk analys för innovation och hållbart företagande

60 hp

Som ekonom med fokus på företagsekonomisk analys kommer du att ha goda förutsättningar för en karriär inom exempelvis redovisning, finans och företagsledning. När detta kombineras med kunskaper om innovation och hållbart företagande kommer du att kunna möta samhällets och näringslivets komplexa utmaningar – i dag och i framtiden.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Magisterprogrammet förbereder dig för att arbeta med frågor relaterade till redovisning, styrning och finansiering, vilket skapar möjligheter till affärs- och verksamhetsutveckling. Genom betoningen på innovation och hållbarhet förstår du företagens behov och möjligheter att navigera i en turbulent omvärld med ökade krav på ett balanserat och långsiktigt perspektiv på såväl verksamhetens som det omgivande samhällets resurser. Du utvecklar också förmågor att identifiera och hantera juridiska problem i samband med bildande, styrning, finansiering och avveckling av företag, samt problem relaterade till beskattning av företaget såväl som individerna bakom företaget.

I fördjupningskurserna Redovisning och styrning för värdeskapande och hållbarhet samt Entreprenöriell finansiering består undervisningen av föreläsningar och seminarier. I kurserna utvecklar du fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper samt din förmåga till kritiskt tänkande. För att stödja samverkan och samhällsrelevans genomförs flera seminarier tillsammans med näringslivet, bland annat från revisionsbyrå, bank och riskkapitalinvesterare. Du genomför även olika studentcentrerade moment under utbildningen, som till exempel projektarbeten, övningar, simuleringar och reflektionsrapporter.

Programmet innehåller kurserna Beskattningsrätt I och Affärsjuridik (kredit-, obestånds- och associationsrätt). Dessa kunskaper är centrala för många yrkesområden inom ekonomi, bland annat revisor, controller, inom bank men också i ledande positioner inom andra typer av företag.

Programmet kan genomföras på både helfart och halvfart.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

* ingår i huvudområdet företagsekonomi

Termin 1

  • Redovisning och styrning för värdeskapande och hållbarhet, 7,5 hp*
  • Entreprenöriell finansiering, 7,5 hp*
  • Affärsjuridik, 15 hp

Termin 2

  • Beskattningsrätt I, 15 hp
  • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 15 hp*

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen, varav minst 90 hp i företagsekonomi med självständigt uppsatsarbete om 15 hp. I de 90 hp företagsekonomi ska ingå minst 7,5 hp inom finansiering och/eller redovisning på kandidatnivå. Du ska även ha studerat Juridisk översiktskurs 15 hp.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i företagsekonomi.

Vad kan du jobba som?

Utbildningen öppnar vägen till olika yrkesområden inom redovisning, finans, företagsledning och andra närstående områden. Du kan exempelvis jobba som revisor, redovisningskonsult, controller och ekonomiansvarig på företag, eller med finansiering och företagsrådgivning inom banksektorn. Programmet vänder sig också till dig som vill arbeta med styrning, finansiering och utveckling av hållbart företagande i alla typer av branscher.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10027

Behörighetskrav:

Kandidatexamen varav minst 90 hp inom företagsekonomi med självständigt uppsatsarbete om 15 hp. I de 90 hp företagsekonomi skall ingå minst 7,5 hp inom finansiering och/eller redovisning på kandidatnivå. Juridisk översiktskurs 15 hp.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela