Sök

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap - ekosystemtjänster och naturresurshantering

60 hp

Som miljövetare kan du bidra till att lösa mänsklighetens stora miljöutmaningar i omställningen till en mer hållbar och rättvis framtid. Det här magisterprogrammet förbereder dig för att ta fram tvärvetenskapliga, tillämpade lösningar som behövs för att bevara naturens ekosystemtjänster medan samhället ställer om till en resursanvändning som håller sig inom planetens gränser.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Magisterprogrammet är en unik utbildning med fokus på ekologi, naturvård, hållbar vattenresurshantering, ekosystemtjänster och samhällsutmaningar som vi står inför i arbetet för att uppnå en mer hållbar framtid. Du kombinerar naturvetenskapliga studier, om exempelvis ekosystemtjänster, ekologisk resiliens och hållbar vattenresurshantering, med ett samhällsperspektiv, där sparsam resursanvändning står i fokus. Delar av utbildningen genomförs i mindre projekt och seminarier, vilket gör att du utvecklar dina akademiska läs-, skriv- och diskussionsfärdigheter samtidigt som du lär dig att genomföra självständiga projekt.

En viktig del av programmet är att förstå hur forskningsresultat kan omvandlas till praktiska lösningar för att motverka överexploatering av naturresurser och ekosystem. Genom rätt lösningar kan både klimatförändringars orsaker och konsekvenser hejdas och en lokal, global och hållbar framtid främjas. Du får värdefulla insikter i globalt miljöarbete och kan välja att inrikta dig på forskning eller praktiskt miljöarbete där du har möjlighet att sätta dina kunskaper på prov genom praktiska uppgifter. I det avslutande examensarbetet kan du antingen engagera dig i ett befintligt forskningsprojekt eller bidra till ökad teoretisk förståelse kring ett konkret miljöproblem i en egen undersökning.

Undervisningen sker på engelska.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet miljövetenskap.

Termin 1

Termin 2

  • Examensarbete inom miljövetenskap, 22,5 hp

Valbara kurser:

  • Geografiska informationssystem med fokus på ekosystemtjänster och hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp
  • Praktik inom miljövetenskap, 7,5 hp
  • Forskningspraktik inom tillämpad miljövetenskap, 7,5 hp

Samarbete med arbetslivet

Programmets lärare samarbetar med flera externa organisationer och företag, och representanter från dessa partner kommer att vara en del av vissa kurser. Det finns gott om möjligheter att nätverka, och under den andra terminen kan du välja en praktikkurs på en eventuell framtida arbetsplats. Ditt forsknings- eller utvecklingsinriktade examensarbete kommer också att göras antingen i nära samarbete med forskare vid Högskolan i Halmstad eller i samarbete med en extern organisation inom offentlig förvaltning eller näringslivet.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av innovation. I vår undervisning utnyttjar vi den lokala omgivningen med dess varierade natur, såsom havet, floder, sjöar samt olika jordbrukslandskap och skogar. Många av programmets kurser kräver att du gör utflykter och fältprovtagningar för att förstå olika miljökoncept. Du arbetar med en mängd olika metoder och analytiska verktyg. Det kan vara allt från att analysera vattenprover i laboratoriet med hjälp av mikroskopi till datoranalyser av miljöeffekter på organismer, inklusive människor. Du kommer att ha tillgång till moderna studiemiljöer och ett projektutrymme för att skapa din egen programspecifika studiemiljö.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har en kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, miljöteknik, biologi med naturvårdsinriktning, naturvetenskap med miljöinriktning, eller motsvarande. Du har även läst Engelska 6.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie magisterexamen i miljövetenskap.

Vad kan du jobba med?

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med naturvårds- och miljövårdsfrågor samt miljö- och hälsoskydd på länsstyrelser, kommuner och andra organisationer. Du kan profilera dig så att dina färdigheter blir särskilt attraktiva för konsultföretag inom miljösektorn. Programmet förbereder dig bland annat för att arbeta med miljöutveckling eller som miljöstrateg på ett företag eller en offentlig myndighet.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka vidare till forskarutbildning.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Det finns möjlighet att göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver arrangeras individuellt.

Kontakt

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10024

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap, biologi, kemi eller geologi inklusive ett självständigt arbete 15 hp eller Högskoleingenjörsexamen med miljöinriktning inklusive ett självständigt arbete 15 hp. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela