Sök

Magisterprogram i träningens biomedicin - hälsa, idrott och prestation

60 hp

Det finns ett ökande intresse för frågor som rör fysisk träning och dess förmåga att både förebygga och behandla sjukdomar och hälsoproblem. Med en examen från det här magisterprogrammet blir du expert på sambandet mellan träning och hälsa. Med utbildningens inriktning mot muskuloskeletala sjukdomar kommer du att fokusera på hållbar hälsa för den här gruppen av individer.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Magisterprogrammet i träningens biomedicin – hälsa, idrott och prestation placerar sig mellan områdena idrottsvetenskap och medicin. Fokus på träning som medicin i ett brett perspektiv med biomedicin som grund gör programmet unikt.

Du får värdefulla insikter om träningens effekter på den fysiska hälsan och hur du kan tillämpa din kunskap på hälsopromotion, sjukdomsterapi och idrottsprestationer. Du kommer att utveckla färdigheter i att analysera och utvärdera människokroppen ur ett träningsfysiologiskt perspektiv samt att anpassa träningsupplägg med målet att uppnå hållbar hälsa för individer med muskuloskeletala sjukdomar.

Undervisningen hålls på engelska.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet träningens biomedicin.

Termin 1

Termin 2

  • Examensarbete inom träningens biomedicin, 30 hp

Samarbete med arbetslivet

Examensarbetet under andra terminen kommer att göras i nära samarbete med forskare vid Högskolan i Halmstad, i samarbete med annat lärosäte, extern forskningsenhet, organisation eller företag.

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen präglas av Högskolan i Halmstads profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här har du tillgång till toppmoderna studiemiljöer, bland annat Rörelselabbet (Human Movement Lab), som är en del Rydberglaboratoriet, ett tvärvetenskapligt labb grundat på tillämpad naturvetenskap.

I Rörelselaboratoriet på Högskolan i Halmstad bedrivs undervisning och forskning inom träningsfysiologi, funktion och biomekanik. Fokus ligger på mätningar av träningskapacitet, rörelseanalys och fysisk funktion. I laboratoriet finns modern utrustning för mätning och utvärdering av uthållighet, styrka, kraft, flexibilitet, antropometri, kinematik och muskelaktivering samt kroppssammansättning. I anslutning till rörelselaboratoriet finns ett laboratorium för biomedicinska analyser av bland annat blod.

Din akademiska bakgrund

Kandidatexamen med huvudområdet träningens biomedicin, biomedicin, fysioterapi eller idrottsvetenskap. Anatomi och fysiologi 15 hp och Träningslära 7,5 hp. Engelska 6.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i träningens biomedicin.

Vad kan du jobba med?

Magisterprogrammet i träningens biomedicin – hälsa, idrott och prestation ger dig möjlighet att arbeta med träningsfysiologi med inriktning mot muskuloskeletal hälsa Du kan till exempel arbeta på företag med inriktning på hälsofrämjande arbete, medicin eller bioteknik. Du kan även arbeta som idrottstränare eller inom företagshälsovård.

Möjligheter att studera vidare

Efter programmet är du behörig att söka forskarutbildning.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Kontakt

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10017

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet träningens biomedicin, biomedicin, fysioterapi eller idrottsvetenskap. Anatomi och fysiologi 15 hp och Träningslära 7,5 hp. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela