Naturvård och artmångfald

180 hp

Som artkunnig biolog kan du spela en viktig roll i arbetet med att bevara mångfalden på vår jord. I dag och i framtiden behövs du mer än någonsin. Jordens rika mångfald med miljontals arter, växter, djur, svampar och alger hotas genom människans aktiviteter. Naturvård och artmångfald på Högskolan i Halmstad är en unik utbildning för en hållbar framtid.

”Det som är så speciellt med det här programmet är att vi är utomhus så mycket, i stället för att bara sitta i klassrummet. Här får vi blanda teori med praktiska moment, som när vi åkte till Öland och fick fågelskåda. Vi lärde oss hur mycket som helst om olika arter.”

Emily Mcgregor, läser Naturvård och artmångfald, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Studierna sker bland annat i Miljö-Biolabbet, som är en del av Rydberg Core Laboratory (RCL). Detta är en tvärvetenskaplig samling av flera labb med fokus på naturvetenskap, tekniska vetenskaper och matematik. Här genomför du spännande, innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen får du testa hur forskning går till i praktiken.

Kurser och kompetens i fokus

Det är först när vi förstår en del av ekologin hos varje art som vi kan börja förstå hur naturen fungerar i sin helhet. Verklig expertis tar en hel livstid att uppnå, men grunderna får du på programmet Naturvård och artmångfald. Utbildningens kombination av teori och praktik ger ger
breda kunskaper i biologi med fokus på ekosystem, ekologi och naturvård.

Du får även lära dig att kommunicera kunskap om biologisk mångfald, naturskydd och
miljöförändringar samt att använda geografiska informationssystem (GIS). Hallands varierande landskap, med hav, jordbruk, sanddyner och skog, gör det lätt att studera många olika naturtyper.

I fördjupningskurserna studerar du naturvårdsbiologi och undersöker ekologin i vattenmiljöer, skogar och jordbruksmark. Studierna sker ofta i projektform och ute i fält, även i samarbete
med företag och offentlig sektor. Vissa kurser ges på engelska, och vi har ofta utbytesstudenter från andra länder.

Samverkan med arbetslivet

Du avslutar utbildningen med ett examensarbete kopplat till aktuella forskningsprojekt eller i samarbete med en aktör från arbetslivet. Denna kan till exempel vara en kommun, en länsstyrelse eller ett konsultföretag i biologibranschen.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i biologi.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp.

Arbetsliv

Artkunniga naturvårdsbiologer behövs både nu och i framtiden. Du kan arbeta på länsstyrelser, kommuner, statliga myndigheter såsom Naturvårdsverket, som egenföretagare eller på konsultföretag.

Möjliga yrkesroller är till exempel inventerare, natur- och viltvårdare, naturvårdshandläggare, reservatsföreståndare, naturguide eller naturvårdskonsult. Några väljer att fortsätta i den akademiska världen som lärare eller forskare.

Studera utomlands

På programmet Naturvård och artmångfald kan du välja att genomföra en del av studierna utomlands, framför allt under det tredje året, och då främst inom Erasmusprogrammet. Studier i andra världsdelar förekommer också i samband med examensarbeten.

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger dig många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden. Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10023

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela