Sök

Naturvård och artmångfald

180 hp

Du som är artkunnig biolog kan spela en viktig roll i arbetet med att bevara jordens rika mångfald. Miljontals arter, växter, djur, svampar och alger hotas genom människans aktiviteter. Naturvård och artmångfald på Högskolan i Halmstad ger dig en unik utbildning för en hållbar framtid. Dina kunskaper behövs mer än någonsin – både i dag och framöver.

”Det som är så speciellt med det här programmet är att vi är utomhus så mycket, i stället för att bara sitta i klassrummet. Här får vi blanda teori med praktiska moment, som när vi åkte till Öland och fick fågelskåda. Vi lärde oss hur mycket som helst om olika arter.”

Emily Mcgregor, läser Naturvård och artmångfald, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Du studerar bland annat i Miljö-Biolabbet, som är en del av Rydberg Core Laboratory (RCL). RCL är en tvärvetenskaplig samling av labb med bas i naturvetenskap, tekniska vetenskaper och matematik. Du genomför spännande och innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen testar du hur forskning går till i praktiken.

Kurser och kompetens i fokus

Det är först när vi förstår en del av ekologin hos varje enskild art som vi kan börja förstå hur naturen i sin helhet fungerar. Det tar en hel livstid att uppnå expertkunskaper, men programmet Naturvård och artmångfald ger dig de viktiga grunderna. Tack vare utbildningens kombination av teori och praktik får du breda kunskaper inom biologi, alltifrån cellbiologi och fysiologi till systematik. Fokus ligger på ekosystem, ekologi och naturvård.

Du lär dig att kommunicera kunskap om biologisk mångfald, naturskydd och miljöförändringar och att använda geografiskt informationssystem (GIS). Hallands varierande landskap – med hav, jordbruk, sanddyner och skog – gör det lätt att studera många olika typer av natur.

I fördjupningskurserna studerar du naturvårdsbiologi och undersöker ekologin i vattenmiljöer, skogar och jordbruksmark. Du arbetar ofta i projektform och är ute i fält. Du läser vissa kurser på engelska och vi har ofta utbytesstudenter från andra länder.

Samverkan med arbetslivet

Du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Det kan vara kopplat till aktuella forskningsprojekt eller i samarbete med en extern aktör som en kommun, en länsstyrelse eller ett konsultföretag i biologibranschen.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22.

* ingår i huvudområdet biologi

År 1

 • Fältbiologi, 7,5 hp *
 • Vattnets kemi och kretslopp, 7,5 hp
 • Markvetenskap – kretslopp och resurser, 7,5 hp
 • Från cell till organism, 7,5 hp *
 • Evolution och biologisk mångfald, 7,5 hp *
 • Geografiska informationssystem, 7,5 hp
 • Ekologi, 5 hp *
 • Kommunikation och retorik i naturvårdsarbete, 5 hp
 • Ekologiskt arbete, 5 hp *

År 2

 • Akvatiska ekosystem, 15 hp *
 • Miljöövervakning – inriktning naturvård, 7,5 hp *
 • Naturvetenskaplig metodik, 7,5 hp *
 • Terrestra ekosystem, 15 hp *
 • Arter i naturvården, 7,5 hp *

Valbara kurser (7,5 hp):

 • Areella näringar, 7,5 hp *
 • Forskningspraktik i naturvård, 7,5 hp

År 3

 • Naturvårdsbiologi, 15 hp *
 • Miljörätt, 15 hp
 • Examensarbete i biologi, 15 hp *

Valbara kurser (2 gånger 7,5 hp):

 • Hållbara ekosystem, 7,5 hp *
 • Verksamhetsförlagd naturvård, 7,5 hp *
 • Forskningspraktik i naturvård, 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i biologi.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp.

Arbetsliv

Artkunniga naturvårdsbiologer behövs både nu och i framtiden. Du kan arbeta på länsstyrelser, kommuner och statliga myndigheter som till exempel Naturvårdsverket. Du kan också arbeta som egenföretagare eller på konsultföretag.

Möjliga yrkesroller är till exempel inventerare, natur- och viltvårdare, naturvårdshandläggare, reservatsföreståndare, naturguide eller naturvårdskonsult. En del studenter väljer att fortsätta i den akademiska världen som lärare eller forskare.

Studera utomlands

På programmet Naturvård och artmångfald kan du välja att genomföra en del av studierna utomlands. Det är vanligast under det tredje året och främst inom det europeiska Erasmusprogrammet. Du har möjlighet att studera i andra världsdelar när du gör ditt examensarbete.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10023

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela