Sök

Bemötande av unga nyanlända som utsatts för sexuellt våld: En studie av professionellas handlingsutrymme, tolkningar och agerande

Barn som har flytt från sina hemländer befinner sig i en utsatt livssituation, och har ofta bevittnat eller utsatts för sexuellt våld innan, under och efter flykten till Sverige. Massmedia rapporterar frekvent om hur barn på flykt blivit offer för sexuellt våld, såsom sexuella övergrepp under krigstillstånd, men också exempelvis könsstympning, hedersrelaterat våld eller barnäktenskap innan flykten. Rapporteringen uppmärksammar också olika former av sexuellt våld som förekommer i flyktingläger världen över, men även i svenska flyktingförläggningar och på HVB-hem. För att identifiera vilka barn som behöver insatser är det viktigt att personal som möter de unga har den kunskap och de redskap som krävs för att stödja barnen och hantera deras berättelser.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt