Sök

Implementering av informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning

Projektet är ett delprojekt i ett större samverkansprojekt finansierat av Vinnova med syfte att utveckla Svensk hälso- och sjukvård till att bli mer informationsdriven, individanpassad och skalbar genom AI-tillämpning.

Vården står inför stora utmaningar som inte enbart kan lösas genom mer resurser eller av enskilda aktörer. Hur vi använder data och information i vården kommer spela en viktig roll för att lösa flera av sjukvårdens utmaningar. Det kommer att krävas både nya arbetssätt och samarbeten. Region Halland och Högskolan i Halmstad ligger långt framme med arbetet inom informationsdriven vård, vilket också har väckt nationellt såväl som internationellt intresse.

Inom ramen för samverkansprojektet genomförs detta delprojekt, med syftet att undersöka intressenters behov, krav och preferenser för en framgångsrik implementering av AI- teknologi i hälso- och sjukvården. Vi kommer att studera om implementering av AI- teknologi har särskilda implementeringskrav som kräver specifika och/eller ytterligare överväganden i relation till etablerade implementeringsmodeller. Delprojektet kommer att undersöka hur befintlig kunskap från implementeringsforskning kan mobiliseras för att stödja praktiken och öka framgången för AI-implementeringsinitiativ.

Om projektet

Projektperiod:

 • 2020–2024

Anslagsgivare:

 • Vinnova

Samverkansparter:

 • AI Sweden
 • Sveriges kommuner och landsting
 • Region Halland
 • Innovationsplatsen, Karolinska Sjukhuset.

Projektledare:

Projektdeltagare:

Publikationer:

 • Svedberg, P., Reed, J.E., Nilsen, P., Barlow, J., Macrae, C., Nygren, J.M. (2022). Towards successful implementation of artificial intelligence in healthcare practice: A research program. JMIR Research protocols. 11(3):e34920 doi:2196/34920 Länk till annan webbplats.
 • Sharma, M., Savage, C., Nair, M., Larsson, I., Svedberg, P., and Nygren, J.M. Artificial Intelligence Applications in Health Care Practice: A Scoping Review. Journal of Medical Internet Research, 24 (10). Doi: 2196/40238 Länk till annan webbplats.
 • Nilsen, P., Reed, J.E., Nair, M., Savage, C., Macrae, C., Barlow, J., Svedberg, P., Larsson, I., Lundgren, L., and Nygren, J.M. Realizing the Potential of Artificial Intelligence in Healthcare: Learning from Intervention, Innovation, Implementation and Improvement Sciences. Frontiers in Health Services, section Implementation Science, 2:961475.
 • Nilsen, P., Svedberg, P. Nygren, J.M., Frideros, M., Johansson, J., Schueller, S. (2022). Accelerating the impact of artificial intelligence in mental healthcare through implementation science. Implementation Research and Practice. 3: 1–10.
 • Petersson, L., Larsson, I., Nygren, J.M., Reed, J.E., Nilsen, P., Neher, M., Tyskbo, D., and Svedberg, P. (2022). Healthcare leaders’ perspectives on implementation of Artificial Intelligence: A qualitative study with healthcare leaders in Sweden. BMC – Health services research, 22:850. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08215-8 Länk till annan webbplats.
 • Gama, F., Tyskbo, D., Nygren, J.M., Barlow, J. Reed, J.E., and Svedberg, P. (2022). Implementation Frameworks for Artificial Intelligence Translation Into Health Care Practice: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research. 24,1. doi:2196/32215 Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt