Sök

Testbädd Sverige för precisionshälsa inom cancer

Det här är en nationell innovationsmiljö för vetenskaplig utvärdering och implementering av precisionshälsa inom cancer som har etablerats baserat på prestandan från kliniska pilotprojekt.

I Sverige får cirka 65 000 vuxna och 350 barn diagnosen cancer varje år. De framsteg som nu görs inom precisionsmedicin har lett oss in i en ny era som påverkar vården i grunden. Framstegen beror på en snabb utveckling inom flera viktiga forsknings- och teknikområden som är banbrytande i sig, men som också sammanfaller i tid och går att kombinera. Dessa inkluderar molekylärbiologi, genetiska sekvenseringsteknologier, högupplösta avbildningstekniker, immunterapi, genterapier, precisionsbehandlingar inom kirurgi och strålbehandling, biosensorer, möjlighet till anslutning och överföring av stora mängder data samt användning av artificiell intelligens.

Sverige, som har ett starkt sinne för att investera i rättvis sjukvård, forskning och innovation, är i en unik position för att maximera denna potential hos ny teknik med vetenskapliga och kliniska framsteg. Sverige har alla nödvändiga förutsättningar: forskning och forskningsinfrastruktur i världsklass, ett hälso- och sjukvårdssystem av hög internationell standard, konkurrenskraftig industri och världsledande innovation. Det vi behöver nu är att stärka vårt nationella och internationella samarbete över discipliner och sektorer.

Partnerna nedan är alla aktiva inom olika områden av relevans för utvecklingen av precisionshälsa vid cancer inom vår innovationsmiljö och kommer att tillhandahålla nyckelkompetens, kunskap och kontakter för att möjliggöra förväntade framsteg och resultat.

Om projektet

Projektperiod

 • Oktober 2021–september 2026

Koordinator

 • Stiftelsen Stockholm School of Economics (SSE)

Projektledare vid Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

 • Nollvision Cancer
 • Regionala cancercentrum
 • Genomic Medicine Sweden, GMS, koordineras av Region Skåne.
 • MEGALIT
 • SciLifeLab Clinical Genomics Platform
 • Läkemedelsverket
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
 • Högskolan i Halmstad, Centrum för forskning på tillämpade intelligenta system (CAISR) och Health Data Centre (HDC).
 • Nätverket motcancer
 • Lungcancerföreningen
 • Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
 • ASCRO
 • Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik

Finansiärer

 • Vinnova

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt