Sök

Teknikområde Smarta elektroniksystem

Teknikområde Smarta elektroniksystem fokuserar på de utmaningar och möjligheter som den pågående digitaliseringen av samhället innebär. Inbäddad elektronik finns i allt från smarta vardagsprylar till robotar och bilar. Smart elektronik utvecklas i snabbt takt och möjligheten till nya innovationer är stor.

Nya innovationer inom hälsa, energi, framtidens hem och städer, självkörande fordon och vardagsteknik kräver alla en smart kärna av elektronik.

Närbild på ett kretskort. Foto.

Forskningen inom teknikområdet handlar bland annat om antenndesign, elektromagnetisk störning, nanoelektronik och fotonik.

Vad är IoT – Internet of Things?

Internet of Things, eller sakernas internet, kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.

Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser, vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system, som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Samverkan

Teknikområde Smarta elektroniksystem är nära knutet till samverkansarenorna Elektronikcentrum i Halmstad och Rydberglaboratoriet:

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

Rydberglaboratoriet

Utbildning

Teknikområde Smarta elektroniksystem ansvarar för att genomföra och utveckla kurser inom elektronik, radiokommunikation, elektromagnetisk beräkning och fysik. Utbildning av doktorander sker inom forskarutbildningen i informationsteknologi.

Forskarutbildning i informationsteknologi

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt