Sök

ELLIIT – strategisk forskningsmiljö

ELLIIT (Excellenscentrum i Linköping–Lund i informationsteknologi) är en strategisk forskningsmiljö finansierad av den svenska regeringen sedan 2010, som en del av dess satsning på att stödja stark forskning inom informationsteknologi och mobil kommunikation.

Högskolan i Halmstad är en del av den strategiska forskningsmiljön ELLIIT som syftar till att uppmuntra forskning inom informationsteknologi och mobil kommunikation. Det övergripande målet för ELLIIT är att stödja vetenskaplig excellens i kombination med branschrelevans och genomslagskraft.

ELLIIT står för Excellenscentrum i Linköping–Lund i informationsteknologi, och har fyra partners: Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola.

ELLIIT utgör en plattform för både grundläggande och tillämpad forskning, och för korsbefruktning mellan discipliner och mellan akademiska forskare och branschexperter. ELLIIT utmärker sig genom kvaliteten och synligheten hos sina publikationer, och dess förmåga att attrahera och behålla toppbegåvade forskare, och strävar efter att bli erkänd som en internationell forskningsorganisation i toppklass.

ELLIIT uppnår sina mål genom ett klokt val av finansierade fokusprojekt, en strukturerad process för internationell rekrytering, ett balanserat sätt att stimulera samarbete mellan forskningsområden och mellan berörda platser samt ett proaktivt förhållningssätt för att främja och upprätthålla samarbetet med svenskt näringsliv.

Om projektet

Projektperiod

  • 2010–2030

Projektledare vid Högskolan i Halmstad

Samverkanspartner

Projektledande lärosäte

  • Linköpings universitet

Andra involverade lärosäten

  • Lunds universitet
  • Blekinge Tekniska Högskola

Finansiärer

  • Vinnova

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt