Sök

Ett nytt platsoberoende entreprenörskap på landsbygden

Det övergripande syftet med detta projekt är att, i samarbete med landsbygdskommuner, undersöka och utveckla förutsättningarna för landsbygdens skola att öka undervisningens kvalitet och att förbereda eleverna för entreprenörskap i en digital värld.

Detta forskningsprojekt bidrar med djupanalyser av data från flera kommuner och deras skolor, skolmiljöer och undervisningsvillkor. Projektet är en forskningsbaserad interventionsstudie, vilket innebär att situationsbundna problemställningar kan och kommer att beaktas. Likaså att problemlösningsförslag utarbetas tillsammans med kommunerna och deras representanter – i synnerhet med aktiva lärare och skolledare, men också med utbildningsansvariga inom kommunerna och representanter från lokala företagare.

Initiativ som involverar företag, föräldrar och föräldragrupper har potential att höja skolans relevans och status i lokalsamhället, och på så sätt bidra till en ny syn på landsbygdsskolans verksamhet och därmed på framtidsmöjligheterna i kommunerna.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Läroplansteori och didaktik (SITE). Projektet ingår även i forskningsprogrammet LeaDS.

Om projektet

Projektperiod

1 juli 2022–30 juni 2025

Finansiär

Familjen Kamprads stiftelse

Projektledare

Peter Erlandson, Linnéuniversitetet

Övriga projektmedlemmar

Samarbetsparter

Linnéuniversitetet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt